DR HAB. EWA FRĄTCZAK, PROF. SGH
Zakład Metod Statystycznych i Analiz Biznesowych
Instytut Statystyki i Demografii
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH