Seminarium dla indyjskich firm działających w Polsce

Autor

W dniu 28 listopada 2019 r. Szkoła Główna Handlowa, Katedra Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej w Instytucie Gospodarki światowej z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) zorganizowało zamknięte seminarium dla indyjskich firm działających w Polsce.

Otwarcia dokonała dziekan, prof. Marzenna Weresa. Pierwszą częścią seminarium była prezentacja PAIH. Na szczególną uwagę zasługiwał fakt, że od października 2019 r. obowiązują nowe kryteria dotyczące rządowych dotacji gotówkowych na nowe inwestycje, które pozwalają inwestorom pokryć do 15% kwalifikowalnych kosztów inwestycji.

Druga część seminarium dotyczyła uwarunkowań wyboru Polski przez firmy jako miejsce ich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Bardzo interesującą prezentację przedstawił prezes firmy Lumel S.A Dinesh Musalekar, który podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z inwestowaniem w Polsce. Jednym z kluczowych problemów, które opisał, były kwestie regulacyjne związane z płynnością środków trwałych (grunty), które utrudniają plany reinwestycji firmy. Innymi ważnymi aspektami są:

  • gwałtowny wzrost płac, który zmusza firmę do automatyzacji działalności
  • długi biurokratyczny proces konieczny do pozyskania zagranicznej siły roboczej z Indii (trwający blisko rok)

Na wybór Polski jako kraju docelowego dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych wpłynął przede wszystkim jej stały wzrost PKB i stabilność gospodarcza w ramach UE. Indyjska firma Lumel S.A. wpływa na rozwój lokalnego kapitału ludzkiego poprzez transfer wiedzy technicznej, inwestując we własną klasę inżynierską (obecnie 70 studentów) we współpracy z różnymi uniwersytetami. Wnioski z tego seminarium zostaną skierowane do odpowiednich organów zajmujących się Bezpośrednimi Inwestycjami Zagranicznymi w Polsce.

Dr Robert Dygas, Instytut Badań Gospodarki Światowej, Katedra Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej, SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.