Odsłonięcie popiersia prof. Andrzeja Grodka

Rektor wraz z córką prof. Grodka odsłaniają popiersie profesora; obok zaproszeni goście

10 stycznia 2024 r. rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, wraz z córką prof. Andrzeja Grodka, dr Zofią Grodek-Milczarek, odsłonili w Auli Spadochronowej SGH popiersie profesora. Tym samym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie rozpoczęliśmy główny cykl wydarzeń mających przybliżyć postać jednego z twórców polskiej szkoły historii gospodarczej w ramach obchodów „Roku Profesora Andrzeja Grodka". 

„Cieszę się, że wraz z córką profesora Grodka mamy dzisiaj ten zaszczyt, aby upamiętnić działalność naszego patrona roku 2024 i odsłonić jego popiersie” – powiedział podczas uroczystości rektor SGH.

Dr Zofia Grodek-Milczarek wyraziła wdzięczność za zaproszenie na uroczystość i ogromne zadowolenie z nadania jej ojcu wyróżnienia, które – jak to ujęła – nie tylko oddaje hołd jego osiągnięciom, lecz także niezastąpionemu wkładowi w rozwój SGH.

Popiersie zostało wykonane z żywicy syntetycznej według projektu autorstwa dr. hab. Piotra Siwczuka, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Obok rzeźby zamieszczono tabliczkę z informacją o ustanowieniu w SGH 2024 rokiem profesora Andrzeja Grodka z zapisem integralnym oraz kodem QR, który przekierowuje użytkowników na oficjalną stronę z domeny SGH, gdzie można znaleźć informacje o patronie danego roku.

Na uroczystości byli obecni przedstawiciele władz uczelni oraz wykładowcy i pracownicy administracji SGH.

28 czerwca 2023 r. Senat SGH przyjął uchwałę nr 307 ustanawiającą rok 2024 „Rokiem Profesora Andrzeja Grodka".

Inicjatywa ma na celu przypomnienie i uhonorowanie prof. Andrzeja Grodka (1901-1959), rektora SGH w latach 1947-1949 i SGPiS w latach 1955–1959, który należał do wybitnych uczonych oraz najbardziej zasłużonych ludzi w akcji ratowania zbiorów Biblioteki SGH. Pełnił wiele funkcji: kierownika Katedry Historii Gospodarczej, przewodniczącego Sekcji Ekonomicznej i członka Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, członka Rady Naukowej Instytutu Gospodarstwa Społecznego, członka Rady Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, członka Rady Naukowej Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich oraz zasłużonego organizatora szkolnictwa ekonomicznego.

W ramach obchodów „Roku profesora Andrzeja Grodka" wkrótce odbędzie się również seminarium naukowe poświęcone jego działalności naukowej i społecznej. Prof. Grodek był jednym z twórców polskiej szkoły historii gospodarczej i który przywrócił naszej uczelni charakter akademicki w okresie destalinizacji, a także cały szereg wydarzeń upamiętniających absolwenta i wykładowcy naszej uczelni.