Naukowcy z SGH w Komitetach Naukowych PAN

gmach Polskiej Akademii Nauk

W dniach 24 października – 13 listopada 2023 roku przeprowadzono wybory do 71 Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Wybory odbywały się przy pomocy Elektronicznego Systemu Wyborczego Polskiej Akademii Nauk.

Poniżej podajemy członków poszczególnych Komitetów Naukowych PAN ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN:

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH – prorektorka SGH ds. nauki i dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii,

prof. dr hab. Jakub Growiec – kierownik Katedry Ekonomii Ilościowej,

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,

prof. dr hab. Ewelina Nojszewska – Zakład Modelowania Ekonomicznego,

prof. dr hab. Artur Nowak-Far – Katedra Integracji Prawa Europejskiego,

prof. dr hab. Tomasz Szapiro – Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji,

prof. dr hab. Anna Szelągowska – kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego,

prof. dr hab. Adam Szyszka – Instytut Ekonomii Międzynarodowej,

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – rektor SGH, dyrektor Instytutu Zarządzania,

prof. dr hab. Marzenna Weresa – dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej.

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN:

dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH – kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego,

prof. dr hab. Agnieszka Sopińska – Katedra Zarządzania Strategicznego,

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – rektor SGH, dyrektor Instytutu Zarządzania.

Komitet Nauk Prawnych PAN:

prof. dr hab. Artur Nowak-Far – Katedra Integracji Prawa Europejskiego.

Komitet Nauk o Finansach PAN:

prof. dr hab. Agnieszka Alińska – kierownik Katedry Skarbowości,

prof. dr hab. Krzysztof Borowski – wicedyrektor Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych,

dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. SGH – Katedra Bezpieczeństwa Systemu Bankowego,

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – kierownik Katedry Systemu Finansowego,

dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH – wicedyrektor Instytutu Bankowości,

dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH – kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem Finansowym,

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska – kierownik Zakładu Bankowości Tradycyjnej,

prof. dr hab. Anna Szelągowska – kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego,

prof. dr hab. Adam Szyszka – Instytut Ekonomii Międzynarodowej.

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN:

prof. dr hab. Jakub Growiec – kierownik Katedra Ekonomii Ilościowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych,

prof. dr hab. Marek Gruszczyński

prof. dr hab. Bogumił Kamiński – kierownik Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, Kolegium Analiz Ekonomicznych

prof. dr hab. Tomasz Szapiro – Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji

prof. dr hab. Bartosz Witkowski – Zakład Metod Probabilistycznych, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Komitet Nauk Demograficznych PAN:

prof. dr hab. Piotr Błędowski, dziekan – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego,

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH – prorektorka SGH ds. nauki i dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii,

dr hab. Ewa Frątczak, prof. SGH – współpracownik SGH,

prof. dr hab. Irena Kotowska – Instytut Statystyki i Demografii,

dr hab. Monika Mynarska, prof. SGH – Instytut Statystyki i Demografii,

dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. SGH – Zakład Statystyki Stosowanej,

dr hab. Paweł Strzelecki, prof. SGH – wicedyrektor Instytutu Statystyki i Demografii,

dr hab. Wiktoria Wróblewska, prof. SGH – Zakład Demografii.

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN:

prof. dr hab. Piotr Błędowski, dziekan – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego,

prof. dr hab. Juliusz Gardawski – współpracownik SGH,

prof. dr hab. Marta Juchnowicz

prof. dr hab. Irena Kotowska – Instytut Statystyki i Demografii,

dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH – kierownik Katedry Polityki Społecznej,

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz.

Komitet Naukoznawstwa PAN:

dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH – dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, dyrektor Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej