Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w przemyśle przetwórczym – luty 2023

Na zdjeciu fabryka tekstyliów

Drugi miesiąc z rzędu koniunktura w przemyśle przetwórczym uległa poprawie

wykres: koniunktura w przemysle przetwórczym - luty 2023

Ogólny wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRGIND) zwiększył swoją wartość o 2,5 pkt. Obecnie wynosi ona -8,5 pkt. Mimo wzrostu jest niższa od wartości z lutego ub.r., o 7,9 pkt. Poprawę koniunktury odczuły przedsiębiorstwa publiczne i prywatne. Wartość wskaźnika dla sektora publicznego wynosi 11,6 pkt, o 1,0 pkt więcej niż przed miesiącem i 26,7 pkt więcej niż przed rokiem. Wartość wskaźnika dla sektora prywatnego wzrosła o 2,5 pkt i wynosi -9,7 pkt. W skali roku miał miejsce spadek o 10,3 pkt.

Miesięczne wzrosty wartości wskaźnika koniunktury odnotowano dla producentów półproduktów oraz trwałych i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. O poprawie koniunktury informują wytwórcy ze wszystkich wyróżnianych grup zatrudnienia, z wyjątkiem zakładów zatrudniających od 251 do 500 pracowników. Polepszenie się koniunktury  odnotowano w trzech makroregionach: wschodnim, północno-zachodnim i południowo-zachodnim. W pozostałych makroregionach koniunktura pogorszyła się. Największy wzrost wartości IRGIND, o 19,5 pkt, odnotowano dla makroregionu północno-zachodniego (województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie), a największy spadek, o 11,3 pkt, dla makroregionu południowego (województwa: małopolskie i śląskie).

W lutowym badaniu koniunktury odnotowano wzrost poziomów produkcji, zamówień krajowych i eksportowych, cen producentów oraz zapasów wyrobów gotowych. Zmalała wielkość zatrudnienia. Pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw oraz ich oceny ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce. Wprawdzie wciąż utrzymują się roczne spadki wartości wskaźnika koniunktury i sald bilansowych, jednak widoczne są symptomy przełamania tendencji spadkowej, trwającej już ponad 1,5 roku. Optymizm ankietowanych producentów w ocenie ich najbliższych perspektyw rozwojowych daje nadzieję na utrwalenie się zarysowującego się, wyczekiwanego ożywienia w przemyśle przetwórczym.

 


Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH: Koniunktura w przemyśle. Luty 2023 (Badanie okresowe nr 413)