Podsumowanie obecności SGH na Forum Ekonomicznym 2022 w Karpaczu

cztery osoby siedzą na scenie; w tle napis na ściance XXXI Forum ekonomiczne, Karpacz 6-8 wrzesnia 2022

W dniach 6–8 września 2022 r. w Karpaczu odbyło się XXXI Forum Ekonomiczne – najważniejsze i największe w tej części kontynentu spotkanie przedstawicieli środowisk gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie była głównym partnerem merytorycznym wydarzenia.

Na wstępie zapraszamy do obejrzenia materiału wideo podsumowującego obecność Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Forum Ekonomiczne zainaugurowała prezentacja piątej już edycji Raportu SGH i FE 2022, obszernego opracowania przygotowanego przez ekspertów SGH. Jest to jedna z najbardziej kompleksowych publikacji na temat aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zakres tematyczny raportu obejmował 11 rozdziałów:

1.    Zróżnicowanie stóp inflacji w krajach Unii Europejskiej a rynek pracy i wzrost gospodarczy – lekcje z pandemii COVID-19
2.    Gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej wobec pandemii COVID-19
3.    Dostępność finansowa mieszkań w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle zmian parametrów polityki pieniężnej
4.    Transformacja energetyczna motoryzacji indywidualnej – trendy globalne i perspektywy krajowe
5.    Transpozycja dostaw i przepływów przemysłu petrochemicznego w Europie – stan oraz zasobowe uwarunkowania zrównoważonych łańcuchów dostaw i gospodarki o obiegu zamkniętym
6.    Wpływ cen energii na procesy inflacyjne w gospodarkach państw Europy Środkowo-Wschodniej
7.    Sektor energetyczny w dobie szoków cenowych i wojny hybrydowej
8.    Innowacyjność i konkurencyjność sektora ochrony zdrowia i branży farmaceutycznej
9.    Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Stan obecny i trendy przyszłości
10.    Nowy świat zakupów – trendy i wyzwania dla handlu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej
11.    Systemy wspierania startupów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Zespół przygotowujący raport liczył: 64 autorów i współpracowników SGH, 4-osobowy komitet redakcyjny, 11 recenzentów, kilkadziesiąt osób wsparcia (korekta, redakcja, tłumaczenie, marketing itp.), badania pierwotne i wtórne prowadzone były w I połowie 2022 r.

Raport miał globalny zasięg: polska i angielska wersja drukowana, polska i angielska wersja elektroniczna; streszczenie raportu w wersji drukowanej i elektronicznej po polsku i po angielsku.

Rozległa tematyka raportu oraz inne istotne zagadnienia związane z obecną sytuacją gospodarczą w kraju i w regionie, były przedmiotem paneli i debat w Strefie SGH. W tym roku w programie odbyły się 34 wydarzenia merytoryczne o różnorodnej tematyce z udziałem 80 gości, w tym ministrów, polityków, szefów urzędów centralnych, prezesów największych spółek w Polsce, ekspertów SGH i zewnętrznych analityków, przedstawicieli różnych szczebli władz i praktyków biznesu.

Zaproszeni goście mogli także w nieco luźniejszej atmosferze porozmawiać w kuluarach w Strefie Chillout SGH. Odbyło się w niej szereg nieformalnych spotkań. Ok. 2000 gości odwiedziło Strefę SGH w czasie trwania Forum.

Oprócz tego odbyło się 30 wydarzeń moderowanych przez ekspertów SGH poza Strefą SGH oraz 20 wydarzeń z udziałem ekspertów SGH w panelach zewnętrznych na Forum.

Drugim najważniejszym dla SGH, obok prezentacji raportu, wydarzeniem na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, było przyznanie Nagrody Gospodarczej SGH. Podczas uroczystej gali rektor SGH prof. Piotr Wachowiak wręczył specjalne wyróżnienie dr Irenie Eris, założycielce firmy kosmetycznej o tej samej nazwie. Nagroda Gospodarcza SGH przyznawana jest osobie, która szczególnie zasłużyła się kształtowaniu przedsiębiorczości i innowacyjności, a tym samym przyczyniła się do rozwoju gospodarczego regionu.

Podczas Forum Ekonomicznego podpisany został także list intencyjny pomiędzy SGH i Instytutem Studiów Wschodnich w sprawie inicjatywy ESG. Wspólną ideą jest powołanie rady promującej prowadzenie biznesu w oparciu o zasady ESG (Environmental, Social and Governance). Inicjatywa będzie skupiać osoby, dla których wartości zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowy element prowadzenia działalności biznesowej oraz zaangażowania społecznego.

Na Forum odbyła się również prezentacja raportu „Wskaźnik Catch-up – rozwój społeczny w Polsce na tle krajów UE”. Indeks ten w oparciu o wybrane wskaźniki, głównie te publikowane przez Eurostat, pokazuje stopień „doganiania” przez Polskę krajów Unii Europejskiej w siedmiu obszarach rozwoju społecznego: dochodów i deprywacji materialnej, rynku pracy, warunków mieszkaniowych, zdrowia, edukacji, transportu i infrastruktury oraz ochrony środowiska.

Po raz pierwszy w Strefie SGH na FE odbyło się wydarzenie skierowane bezpośrednio do absolwentów SGH - Wieczór z SGH. Podczas pasma wydarzeń kulturalnych drugiego dnia Forum zaprosiliśmy absolwentów na spotkanie z rektorem oraz na miód pitny wyprodukowany dzięki SGH-owym pszczołom.

W tym roku także po raz pierwszy wystartowaliśmy ze Studiem SGH i „Dziennika Gazety Prawnej”, w ramach którego zrealizowanych zostało 36 materiałów wideo (rozmów i setek) z ekspertami naszej uczelni i zaproszonymi gośćmi na temat problemów społeczno-gospodarcze współczesnego świata. Powstały również oddzielne materiały wideo o Wskaźniku Catch-up, o inicjatywie ESG oraz Międzyuczelnianej Akademii Klimatu (MAK), a także materiał podsumowujący Karpacz 2022.

Współpraca medialna z DGP i wspólne prowadzenie Studia SGH i DGP miały miejsce tuż przy Strefie SGH. Materiały publikowane w playliście na kanale YouTube SGH oraz na portalach, będących własnością DGP – np. forsal.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl. Oznaczało to faktyczne dotarcie do 2,5-milionowej rzeszy odbiorców.

Mieliśmy 377,8 mln tzw. kontaktów z contentem, czyli zamieszczanymi materiałami. Dotarcie z informacją do ok. 17 milionów osób (wg. monitoringu mediów Press Service). 6,1 mln zł to zakładana wartość promocji (tzw. ekwiwalent reklamowy, AVE).

Promocja i komunikacja miała też miejsce w mediach społecznościowych: 38 streamów ze Strefy SGH, 84 posty w serwisie Twitter, zapowiedzi oraz relacje z wydarzeń, 18 postów w serwisie Facebook, promocja wydarzeń w Strefie SGH, ok. 50 relacji na Instagramie, 21 postów w serwisie LinkedIn.

Wśród innych działań komunikacyjnych i promocyjnych znalazło się: 10 artykułów w Gazecie SGH online, 11 omówień i zapowiedzi dotyczących rozdziałów raportu, przekazanych ISW wraz z grafikami i krótkimi „zajawkami” w celu promocji w kanałach ISW, strona www poświęcona Raportowi SGH i FE oraz udziałowi SGH w FE, kalendaria wydarzeń w Gazecie SGH online + www SGH, 9 komunikatów prasowych do mediów ogólnopolskich, lokalnych i branżowych, 3 newslettery specjalne.

Obecność SGH w mediach: ok. 600 informacji w telewizji, radiu, prasie, serwisach internetowych. Odnotowaliśmy znaczący wzrost liczby osób obserwujących profile SGH w mediach społecznościowych. Niepoliczalny jest wszelako wpływ na dobrą opinię interesariuszy: absolwentów, przedsiębiorców, urzędników, polityków i dziennikarzy.

Kolejna edycja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego powstawać będzie pod hasłem przewodnim „Wyzwania Rozwojowe Europy Środkowo-Wschodniej”. Wszystkie opracowania, realizowane w ramach grantów muszą uwzględniać kontekst Europy Środkowo-Wschodniej oraz wpisywać się w jeden z prezentowanych poniżej obszarów tematycznych:

•    STAN GOSPODARKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I UWARUNKOWANIA JEJ ROZWOJU
•    INWESTYCJE JAKO CZYNNIK ROZWOJU GOSPODARCZEGO
•    FINANSE PUBLICZNE I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ GOSPODARCZY
•    INFLACJA – KOSZTY DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
•    RYNEK PRACY/DEMOGRAFIA -ZAWODY NOWE I SCHYŁKOWE
•    KONSUMPCJA I JAKOŚĆ ŻYCIA
•    INNOWACJE W SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE
•    ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ/ESG – MITY I RZECZYWISTOŚĆ
•    BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
•    BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
•    TEMAT SWOBODNEGO WYBORU – PROPOZYCJA W KONTEKŚCIE WYZWAŃ ROZWOJOWYCH

(ANEKS: KONIUNKTURA GOSPODARCZA, w tym KONIUNKTURA W WYBRANYCH BRANŻACH).

Materiał został przygotowany przez Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii (CPITT) i Zespół prasowy SGH.