Dzień Otwarty Programu Nauki o Polityce i Administracji (NoPiA)

Data wydarzenia:
Data końcowa:

 

Dzień Otwarty w Szkole Doktorskiej SGH  w Programie NoPiA pozwoli zainteresowanym, przyszłym Doktorantom SD SGH w Programie NoPiA zrozumieć procedurę i harmonogram składania wniosków oraz proces wyboru kandydatów na studia w Szkole Doktorskiej SGH, poznać wykładowców i promotorów oraz obecnych Doktorantów. Uczestnicy Dnia Otwartego w Szkole Doktorskiej SGH  w Programie NoPiA będą mogli zapoznać się z programem studiów, dowiedzieć się o konferencjach, publikacjach, możliwościach wymiany międzynarodowej oraz o programie stypendialnym. 

Dzień Otwarty w Szkole Doktorskiej SGH  w Programie  NoPiA jest otwarty dla uczestników spoza SGH, niemniej wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Program:

17:30-17:45: Otwarcie i przywitanie uczestników

17:45-18:00: Opis Szkoły Doktorskiej SGH i Programu NoPiA

18:00-18:15: Opis przykładowych tematów

18:15-18:30: Co mówią Doktoranci Szkoły Doktorskiej SGH  w Programie NoPiA o ofercie?

18:30-18:45: Harmonogram ubiegania się o przyjęcie

18:45-19:00: Q&A

19:00: „Skontaktuj się ze Szkołą Doktorską SGH z Programem NoPiA!”

 

Lokalizacja
MS Teams
Organizator
dr hab. Anna Visvizi, prof. SGH, dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH