Przejść od słów do czynów

O współpracy SGH z biznesem z Tomaszem Chomickim, Dawidem Wroną oraz profesorem Krzysztofem Kozłowskim rozmawia Lidia Jastrzębska.

Kiedy rozpoczęła się współpraca SGH z Samsungiem?

Tomasz Chomicki: Przeszło dwa lata temu. Wspólnym działaniem SGH i Samsung Electronics Polska było uruchomienie w kwietniu 2018 roku pierwszych zajęć w ramach pilotażowego programu „Warsztaty SGH – Samsung: wyzwania w zarządzaniu międzynarodową korporacją technologiczną”. W czasie kursu pracownicy Samsunga dzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami, które na co dzień realizują w środowisku biznesowym. Warto podkreślić, że te zajęcia wchodziły w program oceniany według klasyfikacji ECTS, czyli były wpisane w siatkę zajęć obowiązkowych, co podniosło ich rangę i zaangażowanie studentów. Rekrutacją do kursu zajęły się władze uczelni, natomiast naszym zadaniem było przedstawienie materiałów i pomysłów, które zostały poddane ocenie specjalistów od procesu dydaktycznego. W zaję-ciach wzięło udział 16 studentów, a wiedzą podzieliło się z nimi 20 ekspertów Samsunga. Zajęcia podzielono na dwa bloki tematyczne: tech-nologiczny oraz biznesowo-społeczny. Wybraliśmy format warsztatów. Pierwsza część wprowadzała studentów w arkana działania firmy technologicznej oraz wyzwań przyszłości związanych z innowacjami. Drugi moduł tematyczny skupiał się na dobrych praktykach w zakresie funkcjonowania organizacji: od komunikacji po zarządzanie finansami, a także na programie odpowiedzialności społecznej oraz sprzedaży rozwiązań do klientów B2B. Przebieg programu osobiście koordynował i wspierał rektor Krzysztof Kozłowski. Zaliczeniem przedmiotu było przygotowanie projektów, które oceniliśmy wspólnie z wykładowcami.
 

To był owocny początek współpracy, a kolejny etap?

Tomasz Chomicki: Kolejnym było rozpoczęcie formalnej współpracy w ramach Klubu Partnerów SGH w listopadzie 2018 roku oraz zakrojone na szeroką skalę działania. Jednym z nich był Dzień Samsung, przygotowany w kwietniu tego roku przez nasz dział HR Samsung oraz Centrum Współpracy z Biznesem SGH.

W ubiegłym semestrze przeprowadziliśmy również nowy projekt dydaktyczny w ramach zajęć design thinkingu prowadzonych w niestandardowej formule przez profesora Rafała Kasprzaka z międzynarodową grupą studentów CEMS. W projekcie wzięli udział eksperci biznesowi i technologiczni firmy Samsung oraz przedstawiciele firmy Echo Investment, jednego z największych polskich deweloperów budowlanych, będącego równocześnie naszym partnerem biznesowym.

W trakcie zajęć przedstawialiśmy rozwiązania internetu rzeczy w sprzęcie AGD. Jest to nowa grupa urządzeń, od niedawna w portfolio Samsung Polska, do wykorzystania w gospodarstwach domowych.

Dawid Wrona: Nasza firma wnikliwie obserwuje, jakie zmiany konsumenckie zachodzą na polskim i światowym rynku, na co zwraca uwagę nasza grupa docelowa, czyli ludzie w wieku 30–45 lat, jak chcą żyć, czego używają w życiu codziennym. W związku z tym dzisiaj nasze osiedla mają znamiona smart home, każde nasze mieszkanie wyposażamy w sprzęt urządzeń IT, a dodatkowo w przestrzeniach wspólnych dodajemy funkcje czy urządzenia, które pozwalają lepiej żyć – my to nazywamy live service, chodzi o takie usługi jak paczkomaty, car sharing, ładowarki elektryczne. Wspólnie z Samsungiem i SGH debatowaliśmy o tym przy okazji naszego kluczowego projektu, jakim są Browary Warszawskie, zastanawialiśmy się, jak młodzi ludzie widzą nasze projekty, jak oni chcieliby zaprojektować przestrzeń wspólną, mając na uwadze taką technologię. Stąd się wziął pomysł na ten projekt i tak go prowadziliśmy.

Tomasz Chomicki: Podczas zajęć zaprezentowaliśmy praktyczne zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. Kurs zakończył się przygotowa-niem prac, które łączyły technologię IT/elektroniki konsumenckiej z ekosystemem mieszkaniowym. Jest szansa, że niektóre z pomysłów zo-staną wdrożone jako rozwiązania pilotażowe w produktach branży mieszkaniowej. To był dla nas unikalny projekt edukacyjno-biznesowy oraz pionierskie rozwiązanie, które testujemy. Jest inspiracją do dalszych działań w poszukiwaniu i odkrywaniu innowacji.

W odróżnieniu od dotychczasowych projektów ta inicjatywa odbyła się z udziałem międzynarodowej społeczności studentów. W związku z tym nasze doświadczanie nie dotyczyło tylko rynku lokalnego, polskiego, ale również oczekiwań młodych ludzi, którzy patrzą na swoje po-trzeby przez pryzmat miejsca urodzenia, wychowania, dorastania oraz z perspektywy studiów na zagranicznej uczelni. Pozwalało nam to pod-czas zajęć wyjść poza „strefę komfortu” i mierzyć się z „globalną” perspektywą. Chcielibyśmy, żeby takie projekty miały swój ciąg dalszy, bo przynosi nam to wszystkim nowe doświadczenie oraz umiejętność stworzenia czegoś, co ma praktyczne zastosowanie. Myślę, że dla każdej z organizacji jest to nowa wartość dodana.

Ile było takich inspirujących projektów studentów, które mają szanse na wdrożenie?

Dawid Wrona: Spodobało nam się kilka pomysłów, mamy swoich faworytów, widzimy, że ich projekty są spójne z tym, co mówi rynek i nasze analizy wskazujące, na co klienci zwracają uwagę. Jesteśmy z uczelnią i Samsungiem w trakcie wdrożenia nowych ciekawych projektów edukacyjno-biznesowych. Na pewno chcielibyśmy włączyć uczestników tych projektów w dalszy proces wdrażania ich rozwiązań w taki sposób, żeby nasza firma mogła wprowadzić nowość, a studenci mogli się przy tym więcej nauczyć, bo przecież ideą tych warsztatów jest łączenie teorii z praktyką.

Dlaczego tak podkreślają panowie aspekt uczestnictwa w warsztatach studentów międzynarodowych?

Tomasz Chomicki: Udział w takim projekcie sprzyja poszerzeniu horyzontów oraz pozwala nabyć nowe doświadczenia, które mogą zao-wocować w nowym środowisku pracy. Według badań dotyczących zawodów przyszłości firmy EY jedną z kluczowych kompetencji, którą należy rozwijać, jest umiejętność pracy w modelu globalnym. Dotychczasowa gospodarka globalna oraz powszechność usług komunikacyjnych wymusza na nowych pracownikach nowy styl, umiejętności komunikacji i zarządzania oraz projektowania biznesowego. Myślę, że każda ze stron projektu była w stanie przekazać własne doświadczenie i kompetencje. W Samsungu mamy bardzo wiele projektów globalnych, ale ważne jest każde spotkanie z młodym człowiekiem, które zawsze uczy nas nowego spojrzenia oczami klienta, partnera. Nakładając na to doświad-czenie mapę otwartych pomysłów z różnych stron świata, mamy szansę na odkrycie czegoś nowego, co być może uda się wdrożyć na rynku polskim.

Dawid Wrona: Przy tym projekcie międzynarodowość warsztatów jest o tyle istotna, że to nie Polska czy Europa są wyznacznikami naj-nowszych kierunków technologii, a więc osoby, które mają kontakt z tymi technologiami czy trendami za granicą, mogą spojrzeć na nas ina-czej, pokazać rozwiązania w inny sposób, niż wydaje się to nam lokalnie. A jednocześnie, mając za partnera SGH, te osoby są już „zbriefowane” i w inny sposób patrzą na naszą lokalność i uwarunkowania, jakie niesie nasz kraj. To połączenie – z jednej strony międzynarodowości, z drugiej wykładowców, którzy znają nasze uwarunkowania – daje mieszankę, która jest bardzo pomocna i może w przyszłości wiele wnieść.

Krzysztof Kozłowski: Z mojej perspektywy ta ekspozycja, jeżeli chodzi o międzynarodowość tegorocznych warsztatów, nie była przypad-kowa, ponieważ zajęcia profesora Rafała Kasprzaka i doktor Marty Ziółkowskiej były prowadzone w ramach CEMS, czyli The Global Alliance in Management Education. SGH jest szczęśliwym wyróżnionym, możemy się pochwalić, że w zeszłym roku zajęliśmy pierwsze miejsce wśród wszystkich uczelni CEMS w Europie, więc ogromnie się cieszymy, że mogliśmy wystawić bardzo dobrą reprezentację, i muszę też przyznać, że bardzo się cieszymy z zainteresowania tym rodzajem kształcenia studentów. W przypadku wcześniejszego projektu, o którym wspominał Tomasz Chomicki, niebagatelną rolę w rekrutacji studentów odegrał samorząd studentów. To pokazuje, że udaje się zachować synergię zarówno między oczekiwaniami rynku, jak i uczelni, która jest żywo zainteresowana nadążaniem za zmianą, a przede wszystkim tych najważ-niejszych – młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie i dzięki otwartości naszych partnerów mogą to czynić z dużym przytupem.

Warto w tym miejscu podkreślić, że „Warsztaty SGH – Samsung: wyzwania w zarządzaniu międzynarodową korporacją technologiczną”, które rozpoczęliśmy w kwietniu 2018 roku, i tegoroczne warsztaty z design thinkingu z udziałem Samsunga to coś, co trudno znaleźć na innych uczelniach w Polsce. Nie byłoby to możliwe bez naszego głównego partnera, ale także bez osób z SGH, takich jak profesor Rafał Kasprzak, doktor Marta Ziółkowska, doktor Joanna Tabor-Błażewicz i profesor Paweł Wyrozębski. Bez ich otwartości i profesjonalizmu na pewno nie bylibyśmy w stanie tego zrealizować.

Czy w tym eksperymencie i zaangażowaniu studentów w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań było coś, co państwa zaskoczyło? Jacy są studenci SGH, co już potrafią, czego im brakuje?

Dawid Wrona: Mnie osobiście zaskoczyła łatwość, z jaką młode osoby poruszają się w nowych technologiach, jak wykorzystują social media, to, że nie mają barier. To, co wydaje się nam, testującym rynek pod kątem przyjęcia nowinek technologicznych, nowością na rynku nieruchomościowym, dla nich jest czymś naturalnym, jakby urodzili się ze smartfonem, technologią. Widząc to, wiemy, że musimy pewne rzeczy przyspieszać, bo w przypadku realizacji projektów mieszkaniowych proces przygotowania projektu jest dość długi, trwa od trzech do pięciu lat, a przy takich uwarunkowaniach to zbyt dużo. Trzeba przyspieszać i wyprzedzać rzeczywistość.

Tomasz Chomicki: Potwierdzam opinię Dawida. Zespoły, z którymi mieliśmy okazję pracować, wyróżniała niezwykła ambicja i pracowitość. Podczas zajęć każda z osób starała się rozwiązywać problemy w sposób bardzo kreatywny, nie tworząc barier związanych ze znajomością technologii. Inspirujące było to, że pomysły, które mieli w głowie, starali się przekuwać w działania. Wiele rozwiązań przedstawionych zostało jako prototypy. Widać było, że do postawionych zadań podeszli z dużą pasją i zaangażowaniem. Efekty pracy zaliczeniowej były dobre, a żaden z pomysłów nie został zrealizowany na skróty.

Podsumowując – studenci SGH są otwarci, potrafią pracować w środowiskach globalnych, są pomysłowi. Czego im jeszcze można życzyć?

Tomasz Chomicki: Życzę im sukcesów, wytrwałości oraz pasji. Są oni na początku swojej drogi zawodowej, ale już dziś widać, że dzięki swojej pracy oraz środowisku, w którym studiują, odnoszą swoje „zwycięstwa”. Oby tak dalej… Do zobaczenia na biznesowych szlakach.

Dawid Wrona: Życzyłbym otwartości i tego, co jest w małych dzieciach – żeby nie bać się podejmować ryzyka, bo przy dynamicznie zmie-niających się uwarunkowaniach my, dorośli, często mamy bufory, a ciekawość świata pomaga je przełamać. I żeby czerpali z tego przyjemność.

Krzysztof Kozłowski: Zależy nam, aby młodzi ludzie zrozumieli różnicę między powielaniem a innowacją, trwaniem a sukcesem, żeby zrozumieli, że pomysł to nie wszystko – trzeba go jeszcze wdrożyć. A tego najlepiej jest uczyć się z najlepszymi, od najlepszych. I tego im życzę.

Czy warsztaty, od których rozpoczęła się współpraca, mają swoją kontynuację?

Tomasz Chomicki: Jesteśmy po drugiej edycji zajęć ze studentami, przedmiotu wpisanego w siatkę zajęć. Są one ciągle ulepszane przez kadrę naukową profesora Pawła Wyrozębskiego, który z Anną Wydrzycką z Samsunga dbają o to, żeby wszystkie procesy biznesowe i naukowe były wykonane zgodnie z literą prawa i zasadami obowiązującymi na uczelni, adresując potrzeby nasze i uczelni.

Ten inspirujący i niezwykły kurs prowadzą nie tylko pracownicy naszej spółki sprzedażowej, menedżerowie wyższego i średniego szczebla w ramach wolontariatu, ale również inżynierowie, którzy pracują w naszym ośrodku badawczo-rozwojowym Centrum R&D oraz specjaliści w dziedzinie zarządzania, finansów, sprzedaży, e-commerce, a także PR i CSR. Samsung w Polsce to kilka tysięcy ekspertów branżowych, posiada trzy bazy, jedną z nich jest ośrodek handlowy, drugi to największe w Europie, drugie co do wielkości na świecie Centrum R&D oraz fabryka AGD we Wronkach. Studenci mają więc możliwość spotkać się z reprezentantami tych organizacji oraz poznać ich realne wyzwania. Zajęcia odbywają się w dwóch siedzibach Samsunga, co daje możliwość zobaczenia, jak wygląda firma od środka.

Przewidujecie zwiększenie liczby uczestników tych zajęć?

Krzysztof Kozłowski: Zależy nam na utrzymaniu jakości tych zajęć, jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że jest to duże obciążenie dla Samsunga czy firmy Echo. To jedna z nielicznych ofert na uczelni, w których jest więcej prowadzących niż studentów. Bardzo zależy nam na tym, żeby nasi studenci regularnie byli eksponowani na takie doświadczenia, jak ośrodek badawczo rozwojowy Samsunga czy możliwość tworzenia takich projektów jak Browary Warszawskie. Nie chcemy robić z tego przedmiotów masowych, natomiast jesteśmy zadowoleni, że te zajęcia mają własny brand, zaczynają być rozpoznawalne i cieszą się coraz większym zainteresowaniem studentów. Będzie to pozytywnie wpływało na nasze możliwości selekcyjne wybierania tych najlepszych, którzy są potem wizytówką uczelni jako jej przyszli absolwenci.

Czy powstały już plany na kolejne wspólne działania?

Tomasz Chomicki: W najbliższym czasie rusza trzecia edycja zajęć. Tym razem chcemy poświęcić więcej uwagi odpowiedzialności biz-nesu w kontekście realizacji Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Dzisiaj wiele mówimy o niszczeniu Ziemi, nierozważnym eksploatowaniu zasobów, zachwianej gospodarce odpadami. Chcielibyśmy pokazać słuchaczom kursu, że przy tworzeniu biznesu musimy brać pod uwagę nie tylko zysk, ale też wpływ naszej działalności na otoczenie: środowisko, społeczność lokalną, zużycie surowców czy łańcuch dostaw. Projekty zaliczeniowe, nad którymi będą pracować studenci, uwzględniają ten element. Wobec zmniejszających się zasobów natural-nych i postępującego kryzysu klimatycznego musimy już dziś pamiętać o tym, że sama innowacja nie zadziała skutecznie, jeśli jej wdrożenie generuje negatywne skutki uboczne (społeczne i środowiskowe).

Kilka miesięcy temu Samsung otworzył inkubator dla startupów pod hasłem „Innowacje #dla planety”, właśnie dla tych startupów, które tworzą rozwiązania wspierające wyzwania określone w celach zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs). Inkubator działa w Białymstoku, ale do współpracy zapraszamy wszystkich z pomysłami na wykorzystanie nowych technologii w naprawianiu świata. Chcielibyśmy tu do współpracy zachęcić też studentów SGH. Kto wie, czy podczas naszych zajęć nie uda się stworzyć projektu adresującego problemy określone w katalogu SDGs? Wydaje się nam, że dla młodych ludzi świat ekologii jest ważny, co dało się wyczuć podczas zajęć prowadzonych z design thinkingu.

Krzysztof Kozłowski: Dla nas jest to o tyle istotne, że jesteśmy jedyną uczelnią, która przyjęła własną strategię zrównoważonego rozwo-ju, więc cieszymy się, że spotykamy się w czasie i przestrzeni z Samsungiem i mam nadzieję z firmą Echo. Mogę potwierdzić, że dla mnie również było zaskakujące podczas warsztatu design thinkingu dotyczącego rozwiązań dla nowego kompleksu architektonicznego w centrum Warszawy, jak bardzo propozycje studentów były nasycone treściami ekologicznymi czy społecznej odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyją. Było to odświeżające doświadczenie w kontekście kontaktów z młodymi ludźmi, którzy w przyszłości będą tworzyli elity gospodarcze kraju.

Uczestnictwo w Klubie Partnerów SGH wiąże się z głosem doradczym, opiniotwórczym, taka zresztą jest główna idea tego istniejącego już ponad 20 lat gremium: wspieranie SGH w jej dążeniu do umacniania pozycji najlepszej uczelni ekonomicznej. Czy po tych najnow-szych doświadczeniach powstały nowe wnioski dotyczące pracy uczelni?

Krzysztof Kozłowski: Nie ukrywam, że doświadczenia tych zajęć czy szerzej – relacje z Klubem Partnerów, zwłaszcza przez Centrum Współpracy z Biznesem, pozwalają nam na płynne, szybsze reagowanie na potrzeby rynku. Uczelnia jest tym unikalnym miejscem pomiędzy z jednej strony z młodymi ludźmi i ich przyszłością jako ludzi dorosłych, z drugiej rynkiem pracy, który ma określone zapotrzebowania, a jedno-cześnie nie jest w stanie do końca kształtować tych, którzy na ten rynek trafiają. Więc my, jako swojego rodzaju uniwersalny pośrednik, musi-my wsłuchiwać się zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. No i mamy tę unikalną satysfakcję z pracy zawodowej, jeśli chodzi o karierę aka-demicką, że możemy doświadczyć dotknięcia gospodarki, tworzenia nowej jakości, przekazania pewnych wartości, a potem ich obserwacji – jak rosną. A jak coś nie wychodzi, to też jest to bolesna i potrzebna lekcja na przyszłość.

Wydaje się, że obecna pozycja SGH w Polsce i w naszej części Europy pokazuje, że wychodzi to nam całkiem nieźle, ale nie ma co ukry-wać, że chcielibyśmy więcej. I tych doświadczeń też jesteśmy głodni, też ich chcemy, więc szukamy okazji. Klub Partnerów jest możliwością wsłuchania się, spojrzenia z perspektywy ludzi, którzy reprezentują przedsiębiorstwa odnoszące sukces. Od nich też się uczymy. W ramach zmian w statucie wprowadziliśmy w tym celu wiele kanałów, firmy partnerskie mogą się wypowiadać – czy to o programach studiów, czy o kierunku rozwoju uczelni. Nie ma co ukrywać, że na koniec dnia najważniejsze jest osobiste zaangażowanie takich osób jak Tomasz Chomicki czy Dariusz Wrona, ich otwartość na to, żeby po prostu przejść od słów do czynów, siąść z młodymi ludźmi i pozwolić sobie na otwarte roz-mowy: my to robimy tak a tak, a jakie wy macie propozycje? I z drugiej strony te propozycje padają. Dla mnie najbardziej satysfakcjonujące w tej interakcji jest to, że udało się zrobić coś unikalnego, dzięki czemu, mam nadzieję, nasi partnerzy uzyskali wartość dodaną, a ci młodzi ludzi są trochę mądrzejsi, a przynajmniej bogatsi o nowe doświadczenia.  

TOMASZ CHOMICKI

senior business development manager, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Samsung Electronics Polska. Absolwent Uniwersytetu Technologiczno--Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, The George Washington University – School of Business oraz specjalistycznych kursów w London Business School. Karierę zawodową rozpoczął w Lucent Technologies Poland jako inżynier, a później koordynator projektów. W latach 2002–2008 był pracownikiem firmy Telekomunikacja Polska SA – Orange, współtworzył Departament Realizacji Projektów Sprzedażowych, w którym pełnił funkcję dyrektora ds. projektów. Przez kolejnych 6 lat pełnił funkcje kierownicze i sprzedażowe w IBM Polska. Od przeszło 4 lat pracuje w Samsung Electronics Polska, jest odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz tworzenie nowych strategicznych partnerstw biznesowych, w tym za kreowanie innowacyjnych projektów z administracją publiczną. Jest koordynatorem programu Samsung Electronics Polska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

DAWID WRONA

dyrektor działu sprzedaży i klienta sektora mieszkaniowego w Echo Investment. Ma 15-letnie doświadczenie zdobyte we wszystkich segmentach rynku mieszkaniowego. Wcześniej współpracował m.in. z Dom Development S.A., Marvipol S.A. oraz z czołowym deweloperem w Rumunii – Impact Developer & Contractor. Odpowiada za sprzedaż, marketing, obsługę klienta, realizując przyjętą strategię spółki w zakresie sprzedaży i działań mających na celu zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta. Podlegają mu wszystkie projekty mieszkaniowe spółki Echo Investment na terenie kraju.

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI

prof. SGH dr hab., prorektor SGH ds. dydaktyki i studentów. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Uniwersytet Warszawski, 2002 r.) oraz Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski, 2006 r.). Doktorat obronił w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2008 r.), habilitację na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012 r.). Przez studentów studiów licencjackich SGH wybrany Inspiracją Roku (2017, 2018 i 2019). Interesuje się zmianami politycznymi i gospodarczymi w Azji Wschodniej i Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem Półwyspu Koreańskiego, ChRL i Tajwanu.

Samsung Electronics to największy członek Grupy Samsung i jedna z największych firm elektronicznych na świecie. Została założona w 1969 r. i obecnie zatrudnia ponad 320 tys. pracowników w ponad 80 krajach. Samsung Electronics znajduje się na liście 10 najlepszych marek świata. Obrót firmy w 2018 r. osiągnął ponad 220 mld dolarów.
Samsung Electronics Polska od ponad 20 lat dostarcza najwyższej jakości produkty z zakresu urządzeń mobilnych, RTV, AGD i IT. W Samsung Poland R&D Center – największym po Korei centrum rozwoju i badań – firma dba, by innowacyjne rozwiązania opracowywane przez polskich inżynierów były wykorzystywane do produkcji flagowych urządzeń marki dostępnych na wszystkich kontynentach. W ramach szerszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu firma wspiera innowacyjne projekty przedsiębiorców z Polski Wschodniej w ramach Samsung Inkubator.