American dream studentów SGH

gazeta_351_american_drem

Wakacyjny wyjazd do USA na stypendium brzmi jak mało realne marzenie? Nie dla studentów SGH.

Tego lata czworo naszych studentów wyjechało dzięki Santander Bank Polska do Nowego Jorku, Georgetown i Doliny Krzemowej, by wziąć udział w międzynarodowych programach rozwojowych. Studenci mieli okazję poznać ludzi z całego świata, a także zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie.
Jacy zatem wrócili nasi studenci? Czy było warto? Czego się nauczyli? Entuzjastyczne opowieści Magdy, Karoliny, Emiliana i Krzysztofa są pełne przygód, doświadczeń, nowych przyjaźni, a także wniosków na przyszłość, które mamy nadzieję, pomogą im w osiągnięciu sukcesu i szczęścia.

Pewniejsi siebie!

Można by pomyśleć, że kreowanie innowacji zarezerwowane jest dla geniuszy, a prowadzenie firmy dla urodzonych przedsiębiorców. Dzięki udziałowi w projektach takich jak Trep Camp czy dzięki warsztatom w Georgetown studenci mogli się przekonać, że podstawą sukcesu są pasja i zaangażowanie.

Ten czas w Nowym Jorku pozwolił mi nabrać pewności siebie. Zobaczyłam, że bardzo ważne w byciu przedsiębiorcą jest to, czy ma się pasję i zaangażowanie w to, co się robi, bo zawsze będą wzloty i upadki. Wyjazd nauczył mnie, że świat jest naprawdę pełen niesamowitych możliwości – opowiada Magdalena Żylicz.

Zdolni do szybszego rozwiązywania problemów

Ogrom wiedzy, którą zdobywamy w czasie studiów, to nie wszystko. Najważniejsze do osiągnięcia sukcesu jest to, czy potrafimy tę wiedzę wykorzystać, aby rozwiązać problem. Praca na wysokich obrotach, spore wymagania i krótki czas na realizację zadań to codzienność w pracy zawodowej. Studenci stawili czoła tym wszystkim przeciw-nościom, opracowując projekty, które być może zmienią świat na lepszy.

Jeśli miałbym w skrócie nazwać moje doświadczenie w Dolinie Krzemowej, to byłby to hackathon biznesowy, tyle że trwający cały miesiąc. Nigdzie na uczelni, na żadnym przedmiocie nie miałem możliwości takiej integracji z rówieśnikami, częstotliwości wspólnej pracy, rozwijania umiejętności liderskich i zdobywania wiedzy od członków zespołu, jak to się działo podczas Trepcamp Entrepreneurial Simulator w Dolinie Krzemowej – tłumaczy Emilian Łyga.

Bardziej tolerancyjni wobec innych kultur

Tylko firmy szanujące różnice mają szansę na globalny sukces. Projektowane rozwiązania, które zmienią świat, muszą odpowiadać na potrzeby ludzi pochodzących z różnych kultur. Także środowisko pracy jest zróżnicowane, wiele firm działa globalnie i zespoły są wielokulturowe. W czasie wyjazdów studenci pracowali w multidyscyplinarnych zespołach zbudowanych z ludzi z różnych części świata takich jak np. Meksyk, Brazylia, Hiszpania, Polska itd.

Program TrepCamp przerósł moje oczekiwania pod wieloma względami. Przede wszystkim nie spodziewałam się, że w ciągu 3 tygodni będę w stanie nawiązać tak wiele międzynarodowych kontaktów. Część poznanych tam osób traktuję jako przyszłych partnerów biznesowych. Część z nich to moi nowi przyjaciele, z którymi jestem w stałym kontakcie. To właśnie dzięki poznanym ludziom i ich odmiennej perspektywie rozwinęłam się jako przedsiębiorca oraz członek zespołu – mówi Karolina Szweda.

Z większą wiedzą i umiejętnością wykorzystania jej w praktyce
Stypendia Santander koncentrują się na rozwijaniu kompetencji, które pomogą w wejściu na rynek pracy. Przykładowo „Social Innovation and Financial Inclusion in the Digital Age” na Georgetown University w Waszyngtonie skupiał się na rozwiązywaniu problemów, z jakimi boryka się Ameryka Południowa. Jednym z tematów było wy-kluczenie finansowe millenialsów w Argentynie i Chile. Studenci musieli zdobyć nie tylko wiedzę o sytuacji gospodarczej, produktach finansowych czy problemach młodych ludzi, ale również wykorzystać ją i zaprojektować rozwiązanie, które zmieni świat na lepszy.
Jeśli chodzi o to, czego się nauczyłem, to myślę, że najbardziej wartościowe dla mnie były zajęcia, które przed-stawiały problemy rozwoju Ameryki Południowej. Dzięki nim mogłem się dowiedzieć więcej o tym regionie oraz zobaczyć, że polska droga po reformach demokratycznych jest naprawdę udana. Naszym pomysłem było narzę-dzie pozwalające na samooszczędzanie w bankowości internetowej (z powodu szalejącej inflacji, rosnących wy-datków millenialsów i niskiego poziomu wiedzy finansowej w regionie). Pomysł był prosty: wprowadzałoby się kwotę, którą by się chciało zaoszczędzić, oraz termin, a aplikacja zaproponowałaby strategie samooszczędzania lub finansowania kredytem – wyjaśnia Krzysztof Piestrak.
Let’s start from the beginning
Żaden wyjazd, projekt czy inwestycja nie byłyby możliwe, gdyby nie nasza ścisła współpraca z partnerami, którzy w równym co my stopniu wspierają studentów SGH w dążeniu do ich rozwoju i wspinaniu się po kolejnych szczeblach kariery. Sukcesy naszych studentów oraz coraz to ciekawsze wydarzenia, jakie możemy im rekomendować, pro-jektowane są zdecydowanie wcześniej niż w momencie wręczania samej nagrody. Santander Bank Polska to nasz wieloletni partner, członek Klubu Partnerów SGH, z którym w historii współpracy zrobiliśmy już wiele dobrego za-równo dla społeczności studenckiej, jak i akademickiej. Informację o uruchomieniu kolejnej, nowej możliwości, czyli wyjazdów zagranicznych na świetne międzynarodowe programy, przyjęliśmy więc z dużym entuzjazmem. Sukcesy naszych studentów ogromnie nas cieszą, a sukcesy osiągnięte przy współpracy z Klubem Partnerów SGH cieszą podwójnie! Mamy więc nadzieję, że kolejne programy będą spotykały się z niesłabnącym zainteresowaniem, a sukcesy będą się odbijać głośnym echem.
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w kolejnym projekcie?
Nic prostszego! Zachęcamy do śledzenia aktualności zamieszczanych na stronie Klubu Partnerów SGH oraz postów serwisu Kariera, gdzie na bieżąco informujemy o dostępnych możliwościach. Można też obserwować platformy naszego partnera: Santander Grants oraz SantanderX, no i… aplikować! 
Gdybyście mieli pytania, pamiętajcie, że zawsze możecie napisać do nas na adres klub.partnerow@sgh.waw.pl lub udać się do placówki Santander Universidades w budynku A i wszystkiego się dowiedzieć.
 
Grupa Santander dzięki swojemu zaangażowaniu w szkolnictwo wyższe za pośrednictwem Santander Universidades zostala uznana za firmę nijsilniej inwestującą w edukację na świecie (Raport Verkey/UNESCO/Fortune 500), a wkład w edukację stał się jednym z jej znaków rozpoznawczych. Stypendia Santander to jeden z projektów kierowanych do studentów (i nie tylko) na całym świecie, który daje mozliwość wyjechania na najlepsze uczelnie i wzięcia udziału w intensywnych projektach rozwojowych. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.santanderuniversidades.pl.

PATRYCJA DUTKIEWICZ, menedżer ds. relacji z biznesem, Centrum Współpracy z Biznesem SGH
AGATA MIKUCKA, specjalista ds. rozwoju biznesu, Pion Bankowości Detalicznej Biuro Santander Universidades