Opublikowany: 25.11.2020

Konkurs Project Master na najlepszą pracę dyplomową, podyplomową i doktorską z dziedziny zarządzania projektami organizowany przez IPMA Polska.

Opublikowany: 24.11.2020

Komisja ds. Jakości Kształcenia Samorządu przygotowała ankietę studencką na temat zdalnego nauczania.

Opublikowany: 23.11.2020

20 listopada 2020 r. Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich opublikowało stanowisko dotyczące wolności akademickich.

Opublikowany: 20.11.2020

Dr hab. Monika Czerwonka otrzymała nagrodę Beta przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami. Badaczka została wyróżniona za pracę „Behawioralne, etyczne i kulturowe uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych”.

Opublikowany: 20.11.2020

 Wśród laureatów konkursów NCN nie mogło zabraknąć naukowców z SGH.

Opublikowany: 19.11.2020

Prof. Bogumił Kamiński i prof. Anna Szelągowska na mocy Zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 listopada 2020 r. zostali powołani w skład Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Opublikowany: 18.11.2020

Karol Cichocki, student 3 roku studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość został mistrzem Polski 2020 w warcabach.

Opublikowany: 18.11.2020

Walne Zgromadzenie IREG zagłosowało za przyjęciem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jako pełnoprawnego członka IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Opublikowany: 16.11.2020

„Szlachetna Paczka” to realizowany przez krakowskie Stowarzyszenie Wiosna projekt, którego celem jest pomoc osobom najbiedniejszym. Program co roku angażuje w pomoc tysiące ludzi, w unikalny sposób łącząc darczyńców z potrzebującymi. Od 2016 roku jesteśmy częścią tej wspaniałej akcji.

Opublikowany: 12.11.2020

Dr hab. prof. SGH Agnieszka Domańska została powołana przez zarząd nowo utworzonego Polish Chapter Priciples for Responsible Management Education na stanowisko jej prezesa. W skład zarządu i rady naukowej oddziału odpowiedzialnego za realizację celów i założeń PRME w Polsce weszli wybitni polscy naukowcy – przedstawiciele różnych dziedzin wiedzy, reprezentujący uczelnie z całego kraju.  

Strony