Opublikowany: 7.12.2019

5 grudnia Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybrało prof. Aleksandra Welfe z Instytutu Ekonometrii SGH na członka rzeczywistego, a prof. Małgorzatę Zaleską, dyrektor Instytutu Bankowości SGH, na członka korespondenta.

Opublikowany: 6.12.2019

5 grudnia prof. Jakub Brdulak z Kolegium Zarządzania i Finansów został powołany do Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2020–2023.  

Opublikowany: 5.12.2019

Uroczystość ukończenia studiów na programie CEMS MIM kolejny raz okazała się dla SGH powodem do świętowania sukcesów naukowych: profesor Maciej Cygler został nagrodzony prestiżową nagrodą.

Opublikowany: 28.11.2019

20 listopada Senat SGH powołał prof. dr. hab. Stanisława Kowalczyka na przewodniczącego rady naukowej dyscypliny ekonomia i finanse, a dr hab. Marię Aluchnę, prof. SGH na przewodniczącą̨ rady naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

Opublikowany: 27.11.2019

Zespół z Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością wziął aktywny udział w Globalnym Forum e-Mobilności, który odbył się 21 listopada 2019 r. w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w COP24.

Opublikowany: 25.11.2019

Czworo naukowców z SGH pozyskało dofinansowanie dla swoich projektów badawczych. Łączną kwotę ponad 1 miliona złotych przyznało Narodowe Centrum Nauki.

Opublikowany: 22.11.2019

13 listopada 2019 r. zakończyła się XII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych, w której wyróżniono dwóch naszych absolwentów.

Opublikowany: 21.11.2019

SGH po raz kolejny przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”.

Opublikowany: 21.11.2019

XIII konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na prace naukowe powstałe w latach 2016–2018 w kategorii monografii wieloautorskich nagrodę przyznano monografii pt. Metodyki i standardy zarządzania projektami.

Opublikowany: 20.11.2019

Dr Ewa Gałecka-Burdziak z Katedry Ekonomii I SGH otrzymała stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców za innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

Strony