Rynek pracy a ubezpieczenia społeczne

Seminarium
Data wydarzenia:

Katedra Ubezpieczenia Społecznego zaprasza na seminarium „Rynek pracy a ubezpieczenia społeczne”, które odbędzie się 21 września 2021 o godz. 11.00 w auli II, budynek G.

Jedne z najważniejsze barier, które napotka polska gospodarka w nadchodzących latach, to malejąca podaż pracy oraz brak pracowników o odpowiednich kompetencjach. Problemy demograficzne polskiego rynku pracy będą w przyszłości jeszcze bardziej dotkliwe, a zapobiec im może jedynie odpowiednia polityka migracyjna i edukacyjna, a długofalowo − także skuteczne plany zwiększania dzietności.

W ten sposób pojawia się też istotne wyzwanie opodatkowania pracy, które stanowi jedno z głównych źródeł dochodów państwa. W Polsce składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek PIT od osób pracujących odpowiadają łącznie za niemal połowę dochodów podatkowych. Jednocześnie klin podatkowo-składkowy zmniejsza wartość wynagrodzeń netto i w ten sposób obniża aktywność zawodową.

Eksperci wskazują, że efektywna kalibracja systemu podatkowego powinna realizować dany cel fiskalny, minimalizując negatywne skutki dla aktywności zawodowej oraz redukując nierówności dochodowe. Czy osiągnięcie optymalnego obciążenia podatkowo-składkowego pracy w Polsce jest możliwe? Badacze i eksperci biorący udział w seminarium będą omawiali zagadnienia dotyczące rynku pracy i ubezpieczeń społecznych w Polsce, starając się odpowiedzieć m.in. na poniższe kwestie:

 • Jakie są tendencje zmian w aktywności zawodowej i strukturze przedsiębiorstw?

   

 • Czy umiejętności polskich pracowników pozwolą przeprowadzić transformację technologiczną przedsiębiorstw?

   

 • Jaki byłby potencjalny wpływ wprowadzenia jednolitej daniny zwiększającej progresywność klina podatkowego w Polsce na podaż pracy i…

   

 • czy możliwe jest dokonanie takich szacunków w większym horyzoncie czasowym na podstawie istniejących danych?

   

 • Jakie są skutki zastępowania zatrudnienia działalnością gospodarczą w kontekście całości klina podatkowego (PIT, ubezpieczenia społeczne i pozostałe składki)?

   

Agenda seminarium

11.00–11.10 Otwarcie seminarium

 • dr. hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH (prorektor SGH)
 • prof. Paweł Wojciechowski, (wiceprezydent Pracodawcy RP, główny ekonomista PRP)

11.10–11.30 Rynek pracy w Polsce – przemiany i wyzwania

 • dr hab. Iga Magda, prof. SGH (SGH, Instytut Badań Strukturalnych)

11.30–11.50 Potencjalny wpływ jednolitej daniny na aktywność zawodową

 • Piotr Lewandowski (prezes zarządu, Instytut Badań Strukturalnych)
 • dr Maciej Albinowski, (Instytut Badań Strukturalnych)

11.50–12.00 Arbitraż wynikający z różnego poziomu oskładkowania na rynku pracy

 • dr Tomasz Lasocki (Uniwersytet Warszawski)

12.00–12.10 System podatkowy i ubezpieczeń społecznych a rynek pracy. Podsumowanie prac seminariów Pracodawców RP i Towarzystwa Ekonomistów Polskich

 • prof. Paweł Wojciechowski

12.10–13.00 Debata moderowana

 • prof. Paweł Wojciechowski – moderator
 • dr hab. Iga Magda, prof. SGH
 • dr Tomasz Lasocki
 • dr Sławomir Dudek
 • Marek Skawiński (Ministerstwo Finansów)
 • Andrzej Kubisiak (zastępca dyrektora, Polski Instytut Ekonomiczny)

13.00–13.10 Podsumowanie i zamknięcie seminarium

 • prof. Paweł Wojciechowski
Lokalizacja
aula II
Organizator
Katedra Ubezpieczenia Społecznego SGH