Wydarzenia
Tak
23.09 25.09
Dział Nauki
Lokalizacja:
al. Niepodległości 162
budynek główny
Tak
29.09 30.09
Samorząd Studentów SGH
Lokalizacja:
online (Microsoft Teams)
Tak
7.10
Biuro Rektora
Lokalizacja:
online (Microsoft Teams)
Tak
9.10 10.10
Rada Kół i Organizacji SGH
Lokalizacja:
online
Tak
15.10
Instytut Gospodarki Światowej
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego
Lokalizacja:
SGH
Nie
21.10
Instytut Gospodarstwa Społecznego
Lokalizacja:
SGH budynek G i C
Tak
21.10
Instytut Gospodarki Światowej
Katedra Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej przy współpracy z Polsko-Indyjską Izbą Gospodarczą (PIIG)
Lokalizacja:
al. Niepodległości 162 Warszawa; budynek G; sala 152
Tak
22.10
Instytut Rynków i Konkurencji
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Lokalizacja:
online (Microsoft Teams)
Nie
18.11 19.11
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Lokalizacja:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10