Wydarzenia
Tak
9.12 13.12
Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami
Lokalizacja:
SGH
Nie
9.12 10.12
Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Lokalizacja:
SGH
Nie
11.12
prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska prorektor ds. współpracy z otoczeniem
Lokalizacja:
al. Niepodległości 162
bud. G
Sala Senatu (pok. 145)
Tak
11.12
Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami
Lokalizacja:
al. Niepodległości 162; budynek G; sala 152
Nie
14.12
Zespół Pieśni i Tańca SGH
Lokalizacja:
Akademia Sztuki Wojennej
al. Generała Antoniego Chruściela „Montera” 103
Tak
18.12
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
m.st. Warszawa
Lokalizacja:
al. Niepodległości 162; budynek G; Aula Główna
Nie
15.06 16.06
Komitet Nauk o Organizacji i Zarządzania PAN
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Lokalizacja:
Łódź