Wydarzenia
Tak
5.02
Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami
Lokalizacja:
SGH budynek G sala 152
Nie
12.03
Instytut Rynków i Konkurencji
Lokalizacja:
SGH
al. Niepodległości 128
budynek C
Nie
14.03
Dział Promocji i Rekrutacji
Lokalizacja:
SGH
al. Niepodległości 162
budynek G
Aula Spadochronowa
Nie
15.06 16.06
Komitet Nauk o Organizacji i Zarządzania PAN
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Lokalizacja:
Łódź