Wydarzenia
Tak
26.04
Samorząd Studentów SGH
Lokalizacja:
SGH Warsaw School of Economics
Nie
8.05 10.05
Nie
27.05 29.05
Instytut Gospodarstwa Społecznego
Lokalizacja:
SGH budynek G i C
Nie
15.06 16.06
Komitet Nauk o Organizacji i Zarządzania PAN
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Lokalizacja:
Łódź
Nie
18.11 19.11
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Lokalizacja:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10