Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.
 • Konferencje, debaty, spotkania

  Unia Europejska i Partnerstwo Wschodnie

  Seminarium projektu Enacted w SGH.

 • Konferencje, debaty, spotkania

  Danina solidarnościowa

  Ocena procesu redystrybucji wsparcia od osób najlepiej zarabiających na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością.

 • Konferencje, debaty, spotkania

  SGH Professionals

  Czego można się spodziewać po nowym systemie emerytalnym?

 • Konferencje, debaty, spotkania

  Mistrz danych poszukiwany

  Międzynarodowa konferencja „Advanced Analytics and Data Science”.

 • Konferencje, debaty, spotkania

  System emerytalny w Polsce

  kilka istotnych uwag

 • Konferencje, debaty, spotkania

  Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw

  Ogólnopolska konferencja naukowa Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw z perspektywy koncepcji zasobowej.

 • Konferencje, debaty, spotkania

  Wiedza i innowacyjność w zdrowiu publicznym

  Wobec aktualnych wyzwań społeczno-gospodarczych istotne jest, aby wyprzedzać trendy i kreować kierunki zmian.

 • Konferencje, debaty, spotkania

  Projekt ref:EU

  Muslim minorities and the refugee crisis in Europe.

Strony