Kalejdoskop: marzec-maj 2018

Autor:

Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.

MARZEC

7NOWY PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY DYDAKTYCZNEJ

Central Europe Connect Joint Certificate Program to nowy program trójstronnej współpracy dydaktycznej między SGH, Vienna University of Economics and Business (WU) i University of Economics in Bratislava (UEBA). Memorandum w tej sprawie podpisali w Wiedniu prof. Jacek Prokop, prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą, prof. Edith Littich, prorektor WU ds. naukowych i studenckich, oraz prof. Ferdinand Daňo, rektor UEBA. Dzięki programowi 60 studentów studiów licencjackich trzech uczelni będzie uczestniczyło w zajęciach poświęconych specyfice biznesu w Europie Środkowej. Pierwsza edycja programu uruchomiona zostanie w semestrze letnim 2019 r. Rekrutacja rozpocznie się w październiku 2018 r. Opiekunem akademickim Central Europe Connect Joint Certificate Program w SGH jest dr Lidia Danik.


STANISŁAW KOWALCZYK ODEBRAŁ NOMINACJĘ PROFESORSKĄ

Stanisław Kowalczyk odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominację profesorską. Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk pracuje w Instytucie Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Jego badania dotyczą bezpieczeństwa i jakości żywności, problemów rozwoju agrobiznesu oraz globalizacji agrobiznesu.

8

FORUM KOBIET SGH

Z inicjatywy prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, prorektor ds. współpracy z otoczeniem, odbyło się pierwsze Forum Kobiet SGH. Celem wydarzenia było rozpoznanie potrzeb kobiecej społeczności SGH. Była to pierwsza dyskusja otwierająca długoterminowe kierunki działań na rzecz kobiet realizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

12

I PROGRAM MENTORINGOWY SGH

W spotkaniu inauguracyjnym I edycji Programu Mentoringowego SGH udział wzięli mentorzy i studenci oraz przedstawiciele władz uczelni i organizatorzy. Aż 62 absolwentów SGH, którzy odnieśli sukces w pracy zawodowej, zostało mentorami studentów SGH wyłonionych w procesie rekrutacyjnym. Program realizuje Centrum Kariery i Relacji ze Absolwentami oraz Samorząd Studentów SGH we współpracy z trzema kołami naukowymi.

13

RUSZYŁY ZAJĘCIA EUD i AME

Rozpoczęły się zajęcia tegorocznej letniej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD) i Akademii Młodego Ekonomisty (AME) w Warszawie. Wykłady EUD oraz AME prowadzone są w SGH od 2008 r. Zajęcia mają na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży oraz pomoc ich rodzicom w odpowiednim wychowaniu ekonomicznym. Inicjatywy są realizowane przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami – najlepszymi polskimi uczelniami ekonomicznymi.

14

NOMINACJA PROFESORSKA DLA TERESY TARANKO

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim. Wśród nominowanych była prof. dr hab. Teresa Taranko – kierownik Katedry Rynku Marketingu i Jakości w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Zainteresowania naukowe i dydaktyczne prof. Taranko koncentrują się na funkcjonowaniu rynku, analizie konkurencji, marketingu, strategii produktu i marki, komunikacji marketingowej oraz prawnych aspektach marketingu.

16

DATA SCIENCE MASTERS 3. MIEJSCE DLA ABSOLWENTa SGH

Aleksander Nosarzewski zajął 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu Machine Learning & Data Science „Data Science Masters” organizowaną przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Tematyka konkursu obejmowała: analizę danych, uczenie maszynowe, inżynierię danych, statystykę oraz sztuczną inteligencję. Do konkursu zgłoszono ponad 70 prac magisterskich, w tym z uczelni technicznych. Nagrodzona praca magisterska pt. O czym w sejmie piszczy? Analiza tekstowa przemówień poselskich została napisana pod kierunkiem dr. hab. Bogumiła Kamińskiego, prof. SGH (KAE).

19

PALMY akademickie DLA PROFESOR MAŁGORZATY MOLĘDY-ZDZIECH

Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy wręczył prof. Małgorzacie Molędzie-Zdziech Order Palm Akademickich w randze kawalera. Ustanowiony w 1955 r. order jest przyznawany osobom, które działając w szkolnictwie wyższym, przyczyniają się do promowania kultury francuskiej na świecie. Prof. Małgorzata Molęda-Zdziech rozwija liczne formy współpracy uniwersyteckiej z Francją. Jest również zaangażowana w działalność stowarzyszeń, przede wszystkim Stowarzyszenia Francja – Polska, w promowanie frankofonii i kultury francuskiej. Profesor Małgorzata Molęda-Zdziech jest pracownikiem Katedry Studiów Politycznych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.


ZAPROSZENIE DO RADY WARSZAWSKIEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Doktor Michał Wolański z Katedry Transportu SGH został zaproszony do składu nowo powołanej Rady Warszawskiego Transportu Publicznego. Zadaniem RWTP działającej przy Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie jest „wymiana opinii, zbieranie sugestii oraz informacji od przedstawicieli różnych środowisk na temat funkcjonowania komunikacji w stolicy i aglomeracji”.


COR SGH OFICJALNIE OTWARTE

Długo wyczekiwane przez naukowców i studentów Cyfrowe Otwarte Repozytorium Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (COR SGH) zostało oficjalnie uruchomione. To zwieńczenie kilkunastu miesięcy intensywnej pracy wielu zaangażowanych osób, którym udało się doprowadzić do końca ten trudny proces techniczny i legislacyjny. Repozytorium zawiera publikacje dorobku naukowego pracowników i współpracowników SGH w otwartym dostępie (ang. open access). Korzystanie z nich (przeglądanie czy ściąganie) jest bezpłatne i odbywa się zgodnie ze wskazaną przez autora (deponenta) licencją.

21

PROF. JERZY SURMA SZEFEM NARODOWEGO CENTRUM KRYPTOLOGII

Dr hab. Jerzy Surma, prof. SGH, został nowym szefem Narodowego Centrum Kryptologii. Profesor jest pracownikiem Zakładu Technologii Informatycznych w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Naukowo zajmuje się analizami oraz eksploracją danych m.in. w zakresie social media, business intelligence oraz cyber threat intelligence. Jest także kierownikiem podyplomowych studiów zarządzania cyberbezpieczeństwem.

22

WIELKIE OTWARCIE 317G CENTRUM COWORKINGU

22 marca uroczyście otwarto Centrum Coworkingu. To miejsce stworzone wspólnie z Bankiem Millennium, gdzie studenci SGH mogą pracować nad rozwojem swoich startupów oraz korzystać z porad ekspertów z różnych dziedzin.

23

ZMARŁ PROF. DR HAB. WITOLD JÓZEF BIEŃ

Przez kilkadziesiąt lat związany był ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Tu ukończył studia, w niej podjął pracę zawodową jako pracownik naukowy i nauczyciel akademicki.

Profesor Witold Bień przez wiele lat kierował Katedrą Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji na Wydziale Ekonomiki Produkcji SGH, a następnie Katedrą Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Wypromował wielu doktorantów i magistrantów. Profesor Bień był aktywny nie tylko w obszarach nauki i dydaktyki, ale także pełnił odpowiedzialne funkcje państwowe, m.in. w latach 70. i 80. XX w. był prezesem Narodowego Banku Polskiego, a następnie pierwszym zastępcą Ministra Finansów. Wykorzystywał swą bogatą wiedzę jako przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Handlowego, członek Rady Naukowej Instytutu Finansów, członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

25-30

KONFERENCJA APAIE 2018

Po raz kolejny odbyła się konferencja APAIE (Asia-Pacific Association for International Education) połączona z targami szkół wyższych. Tegoroczna konferencja odbyła się w Singapurze, a SGH reprezentowała Elżbieta Fonberg-Stokłuska, dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych.

27

EKSPERT W H2020 Z SGH

Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji) powołała dr Katarzynę Nowicką na eksperta grupy H2020 Commission Expert Group on Open Science – Transport Research Cloud. Zadaniem H2020 jest opracowanie zasad dostępu i upowszechniania wyników badań naukowych dotyczących zagadnień związanych z transportem w Unii Europejskiej. Dr Katarzyna Nowicka jest pracownikiem Katedry Logistyki Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

kwiecień

6

NOWE SZKOŁY W PROGRAMIE KLASA AKADEMICKA SGH

Siedem nowych placówek z Warszawy, Zielonej Góry, Zamościa, Kielc i Wielunia dołączyło do grupy szkół objętych programem „Klasa akademicka SGH”.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie realizuje program „Klasa akademicka SGH” od 2016 r., wspierając najlepsze szkoły z całej Polski. W chwili obecnej objęte programem są już 62 szkoły średnie, blisko 50 z nich (łącznie ponad 800 uczniów) dotychczas odwiedziło uczelnię, a 45 placówek przeprowadziło u siebie dni SGH. Ponadto 300 uczniów skorzystało ze specjalnie dla nich przygotowanej platformy e-learningowej, a 1600 uczniów wzięło udział w 13 prowadzonych na żywo webinariach.

9


INGA BEALE W SGH

Podczas swojej wizyty w SGH Inga Beale, dyrektor generalna Lloyd’s, wygłosiła wykład pt. The Fourth Industrial Revolution: The Insurance Implications. Gospodarzem spotkania była Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń SGH.

11


DEKLARACJA WDROŻENIA STRATEGII HRS4R

Rektor prof. Marek Rocki podpisał deklarację wdrożenia w SGH strategii na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych.

Instytucjom, które wdrożą strategię HRS4R oraz przestrzegają zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej karcie naukowca oraz Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, nadawane jest przez Komisję Europejską wyróżnienie HR Excellence in Research. Poprzez wdrożenie strategii HRS4R jednostki naukowe zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych, przyczyniając się tym samym do podniesienia konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ang. European Research Area – ERA) i atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej. Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie HR, wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako zapewniające naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.
Czytaj więcej: poprzedni numer „Gazety SGH” (wiosna 2018).

11-13

Konferencja CEMS V4

Działający przy SGH CEMS Club Warsaw był organizatorem tegorocznej konferencji CEMS V4. To międzynarodowe wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń uczestników programu i wysłuchania ciekawych prelekcji. Głównym tematem tegorocznej edycji była tzw. Digital Economy, przemiany i dynamiczny rozwój branży fintech.

11-15


ŚWIĘTO SZKOŁY 2018

Uroczyste posiedzenie Senatu SGH, które odbyło się 11 kwietnia 2018 r. w Auli Głównej, zapoczątkowało tegoroczne obchody Święta SGH. W uroczystości wzięli udział liczni goście przedstawiciele władz uczelni, władz państwowych, reprezentanci instytucji publicznych i świata biznesu, a także studenci, absolwenci, pracownicy i przyjaciele uczelni. Obchody Święta SGH uświetnił koncert Plaisir d’amour w wykonaniu Małgorzaty Walewskiej – mezzosopran i Małgorzaty Zalewskiej – harfa. Głównym obchodom towarzyszyło w tym roku wiele wydarzeń przygotowanych przez studentów, doktorantów, pracowników, absolwentów i przyjaciół SGH. Odbyły się m.in.: Double Degree Day – spotkanie informacyjne na temat programów podwójnego dyplomu; World Cafe – spotkanie liderów formalnych i nieformalnych organizacji studenckich z  przedstawicielami firm należących do Klubu Partnerów SGH; targi firm absolwentów SGH, akcja „Uwolnij książkę ekonomiczną”, koncert Chóru SGH, premiera spektaklu Party Teatru Scena Główna Handlowa w reżyserii i dramaturgii Jerzego Łazewskiego, Dzień Dawcy Szpiku, Bieg SGH. Święto SGH, ustanowione dla upamiętnienia pierwszego w historii posiedzenia Senatu SGH 2 kwietnia 1925 r., służy integracji całego środowiska akademickiego, dlatego jednym z ważniejszych wydarzeń obchodów Święta SGH było spotkanie integracyjne pracowników SGH.

11


ODSŁONIĘCIE POMNIKA AUGUSTA ZIELIŃSKIEGO

Fundatorem pomnika Augusta Zielińskiego jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. W uroczystym zaprezentowaniu społeczności akademickiej pomnika wziął udział Dariusz Kułakowski, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i absolwent naszej uczelni. Ławeczka z założycielem naszej szkoły docelowo zostanie umieszczona w Ogrodach Rektorskich SGH. Pomnik powstał w pracowni Michała Pronobisa, absolwenta Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

INSPIRACJA ROKU 2018

Coroczny plebiscyt Stowarzyszenia Akademickiego MagPress, na najbardziej inspirującego pracownika naukowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rozstrzygnięty! W kategorii studiów licencjackich ponownie zwyciężył prof. Krzysztof Kozłowski, a w kategorii magisterskiej – prof. Waldemar Rogowski.STYPENDIUM BLASSÓW

Tegoroczną laureatką stypendium im. Judyty i Bronisława Blassów została pani Marta Luiza Kostrzewa. Stypendium w wysokości 10 tys. dolarów corocznie przyznawane jest osobie studiującej na kierunku finanse i rachunkowość w SGH za najlepszą średnią osiągniętą po dwóch latach studiów licencjackich.

12

WARSZTATY SGH–SAMSUNG

„Warsztaty SGH–Samsung: wyzwania w zarządzaniu międzynarodową korporacją technologiczną” to pilotażowe zajęcia prowadzone dla studentów SGH przez przedstawicieli Samsung Polska. Po inauguracji w SGH kolejne spotkania odbyły się w siedzibach firmy Samsung. Zajęcia, których koordynatorem ze strony SGH jest prof. Krzysztof Kozłowski, zostały podzielone na część technologiczną (w jej ramach studenci poznają proces wdrażania nowych technologii) oraz biznesową (przybliży praktyki zarządzania międzynarodową korporacją).

WYKŁAD OTWARTY PROF. URSA LENDERMANNA

International Cooperation in Bank Regulation to tytuł wykładu otwartego, który wygłosił w SGH prof. dr Urs Lendermann z University of Applied Sciences of the Deutsche Bundesbank (Uniwersytetu Bundesbanku). Profesor Urs Lendermann jest prawnikiem i ekonomistą, uznanym specjalistą z zakresu regulacji ostrożnościowych, współpracownikiem renomowanych uczelni i jednostek badawczych w Szwajcarii i USA, a jednocześnie praktykiem z doświadczeniem pracy w instytucjach nadzoru (Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA).

Wykład prof. Ursa Lendermanna był kolejnym krokiem zacieśniania współpracy pomiędzy Instytutem Bankowości SGH a University of Applied Sciences of the Deutsche Bundesbank, w ramach której prowadzone są wspólne przedsięwzięcia naukowo-badawcze oraz wymiana studentów.KONCERT CHÓRU SGH

Tym razem Chór SGH wystąpił jako trzy zespoły: żeński, męski i mieszany. Zaprezentowano bardzo zróżnicowany i ciekawy program, w którym połączono wiele epok i wiele zupełnie różnych światów. Pojawiły się utwory takich kompozytorów jak Felix Mendelssohn czy Anton Bruckner, ale także utwory wielu młodych, zdolnych współczesnych nam autorów, wśród których można wymienić Bartosza Kowalskiego czy Dominika Lasotę. Każdy ze słuchaczy mógł znaleźć coś dla siebie.

15

V Bieg SGH

Podczas tegorocznego Biegu SGH po raz pierwszy zostały ustalone trzy kategorie: na 5 i 10 km oraz bieg dla dzieci (1,1 km). Celem imprezy, zorganizowanej już po raz piąty przez Samorząd Studentów SGH, była zbiórka funduszy na rehabilitację 17-miesięcznego Mateusza, który od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Współorganizatorami wydarzenia były: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Action Life.

17

BIG DATA – BIGGER OPPORTUNITIES

Już po raz czwarty SKN Statystyki zorganizował konferencję poświęconą tematyce Big Data. Uczestnicy tegorocznego wydarzenia, przebiegającego pod hasłem: „Big Data – bigger opportunities”, wzięli udział w warsztatach oraz prelekcjach przedstawiających tematykęBig Data z perspektywy realnych problemów biznesowych. Pierwszy raz w historii konferencji odbył się wieczorny panel dyskusyjny pt. „Big Data – Bigger Inequalities? Mroczna strona Big Data”. Gośćmi konferencji byli eksperci z Banku Millennium, SAS Institute, Synerise, Havas Media Group, Schneider Electric, Algolytics oraz PwC.

18


AMBASADOR NIEMIEC W SGH

Na zaproszeniePolsko-Niemieckiego Forum Akademickiego SGH wykład otwarty pt. Przyszłość UE: perspektywa Niemiec wygłosił Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rolf Nikel. Wydarzenie było okazją do spotkania absolwentów, studentów i przyjaciół Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego.


HIGH SCHOOL BUSINESS CHALLENGE

Za nami finał jednego z najlepszych konkursów biznesowych w Europie High School Business Challenge dla szkół średnich, promującego przedsiębiorczość i nauki ekonomiczne w polskich szkołach średnich, a organizowanego przez SKN Biznesu SGH przy merytorycznym wsparciu międzynarodowej organizacji CIMA. I miejsce i nagrodę w wysokości 10 tys. zł otrzymał zespół Redstone z Warszawy.


STUDENTKI SGH W NAGRODZONYM ZESPOLE

Studentki SGH – Margarita Młodziejewska i Michalina Rozmarynowska – wraz z zespołem studentów z Bolonii i Paryża zdobyły pierwszą nagrodę w jednym z konkursów z zakresu zarządzania marką, który się odbył w ramach międzynarodowej gry biznesowej HEC Business Game. Zespół wygrał konkurencję pod patronatem belgijskiego koncernu browarniczego ABInBev.

20


PROF. EYAL WINTER Z WYKŁADEM W SGH

Studenci i pracownicy SGH mieli okazję wysłuchać wykładu pt. Feeling Smart. Dlaczego nasze emocje są bardziej racjonalne niż myślimy?, który wygłosił Eyal Winter, profesor ekonomii na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i Uniwersytecie w Leicester. Prof. Winter jest byłym dyrektorem Centrum Studiów nad Racjonalnością, laureatem prestiżowej nagrody naukowej Humboldta (przyznanej mu przez rząd niemiecki w 2011 r.) oraz członkiem Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Teorii Gier i Towarzystwa Teorii Ekonomicznej. Jego książka pt. Feeling Smart, która ukazała się w 2015 r., jest polecana przez ośmiu noblistów z ekonomii.

23


DR PAULINA ROSZKOWSKA W GRONIE NAJLEPSZYCH PROFESORÓW SZKÓŁ BIZNESU

Dr Paulina Roszkowska, adiunkt w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, znalazła się w gronie 40 najlepszych profesorów szkół biznesu z całego świata, którzy nie ukończyli 40. roku życia. Organizatorem konkursu „Best 40 Under 40 Business School Professors” jest międzynarodowa organizacja Poets&Quants. Najlepsi profesorowie wybierani są na podstawie oceny prowadzonych badań, działalności akademickiej, ale przede wszystkim nominacji i ocen studentów MBA.

Dr Paulina Roszkowska została nominowana przez studentów Hult International Business School. Poza SGH dr Roszkowska zajmuje stanowisko Associate Professor of Finance w Hult International Business School w San Francisco.


I MIEJSCE W KONKURSIE DLA SKFIM

Studenckie Koło Finansów i Makroekonomii SGH zajęło I miejsce wśród zespołów studenckich w X konkursie „Najlepszy analityk makroekonomiczny 2017 roku” przeprowadzonym przez redakcje dzienników „Parkiet” i „Rzeczpospolita”.

maj

1


PROF. MARZENNA WERESA PRZEWODNICZĄCĄ EUROPEAN MOC CHAPTER

Prof. dr hab. Marzenna Weresa, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej, 1 maja 2018 r. objęła kierownictwo w European MOC Chapter – europejskim oddziale platformy dydaktyczno-naukowej Microeconomics of Competitiveness (MOC). MOC to wyjątkowy program stworzony w 2002 r. w Harvard Business School, w ramach którego w ponad 100 uczelniach na świecie prowadzone są zajęcia oraz badania naukowe w obszarze konkurencyjności i rozwoju gospodarczego. W SGH zajęcia MOC są częścią programów IB oraz CEMS. W dniach 10–11 września 2018 r. w SGH odbędzie się doroczny zjazd członków European MOC Chapter.

2


PREZYDENT RP PRZEKAZAŁ FLAGĘ DR. MICHAŁOWI BERNARDELLIEMU

Z okazji Dnia Flagi Prezydent RP Andrzej Duda dokonał uroczystego wręczenia flagi Akademickiemu Związkowi Sportowemu. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W imieniu AZS flagę odebrał prezes AZS SGH i kierownik CWFiS dr Michał Bernardelli.

6

I NAGRODA W KONKURSIE „BANKU I KREDYTU”

Główna nagroda za najlepszy tekst 2017 r. opubikowany na łamach „Banku i Kredytu” została przyznana artykułowi pt. To SVAR or to SVEC? On the Transmission of Capital Buffer Shocks to the Real Economy? autorstwa zespołu: Piotr Dybka (doktorant Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH), Bartosz Olesiński (doktorant Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH), Piotr Pękała, Andrzej Torój (adiunkt w Zakładzie Ekonometrii Stosowanej KAE).

9

DR JAKUB MUĆK LAUREATEM START FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 26 raz przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzymało je 100 badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł. W tym roku wśród laureatów znalazł się dr Jakub Mućk – adiunkt z Katedry Ekonomii Ilościowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, którego zainteresowania naukowe obejmują problematykę długookresowego wzrostu gospodarczego, modeli równowagi ogólnej, ekonometrii szeregów czasowych, ekonometrii panelowej oraz ekonometrii stosowanej.

11

PAA 2018 POSTER WINNER

Doktorantka SGH Sylwia Timoszuk została laureatką nagrody PAA POSTER WINNER przyznawanej na konferencji Population Association of America 2018 – jednej z najważniejszych i największych konferencji demograficznych na świecie.

16


KATEGORIA „A” DLA KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO SGH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie rozpatrzyło złożone przez KES odwołanie od wyniku ostatniej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych SGH. Kolegium otrzymało wówczas kategorię B. W maju 2018 r. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał Kolegium Ekonomiczno-Społecznemu SGH kategorię A. Gratulujemy!

19


NOC MUZEÓW W SGH

SGH już po raz trzeci dołączyła do akcji Noc Muzeów w Warszawie. Uczestnicy tegorocznej edycji mogli wydostać się z pokoju zagadek (escape room), poznać ponad 100-letnią historię SGH i największe perełki architektoniczne kampusu, zagrać w grę miejską pt. „Zostań rekinem biznesu”, a ponadto wysłuchać inspirujących prelekcji prof. Tomasza Berenta (Jak zarobić milion na giełdzie?), prof. Waldemara Rogowskiego (Kredyty da się lubić, czyli rzecz o kredytach warszawiaków) oraz prof. Katarzyny Górak-Sosnowskiej (Skąd się wzięła bankowość muzułmańska?). Na biorących udział w tegorocznej edycji Nocy Muzeów w SGH czekały także liczne atrakcje, pamiątkowe zdjęcia i niespodzianki.

20


REJS NIEPODLEGŁOŚCI DOOKOŁA ŚWIATA

Dar Młodzieży rozpoczął swoją niemal roczną podróż po morzach i oceanach (żaglowiec ma odwiedzić łącznie 22 porty), świętując setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Część załogi Rejsu Niepodległości stanowią studenci i absolwenci SGH, pełniący funkcję ambasadorów zarówno naszego kraju, jak i uczelni.

21-22


ŚWIATOWE SPOTKANIE REKTORÓW „UNIVERSIA”

Rektorzy i nauczyciele akademiccy z ponad 600 uczelni z 26 krajów świata, politycy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele międzynarodowych instytucji wzięli udział w IV Międzynarodowym Spotkaniu Rektorów „Universia”, które się odbyło 21–22 maja 2018 r. w Salamance. W spotkaniu pod hasłem „Uniwersytet, społeczeństwo i przyszłość” wziął udział m.in. król Hiszpanii Filip VI, prezydent Portugalii, Marcelo Rebelo de Sousa i premier Hiszpanii Mariano Rajoy. Szkołę Główną Handlową reprezentował prof. Jacek Prokop, prorektor ds. współpracy z zagranicą.

22

DR MAGDALENA KOZIŃSKA LAUREATKĄ KONKURSU BFG

Jury konkursu BFG przyznało dr Magdalenie Kozińskiej z Instytutu Bankowości SGH nagrodę prezesa zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za najlepszą pracę doktorską. Rozprawa pt. Analiza skuteczności narzędzi resolution w warunkach kryzysu systemowego powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej.

23


INSTYTUT STATYSTYKI I DEMOGRAFII

Instytut Statystyki i Demografii świętował swe 40-lecie! Jednym z elementów obchodów było nadanie tytułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej prof. Fransowi Willekensowi, światowej sławy uczonemu, którego prace wywarły w ostatnim półwieczu ogromny wpływ na rozwój badań ludnościowych i ich metodologii. Podczas zorganizowanego specjalnie z tej okazji seminarium ISiD można było porozmawiać bezpośrednio z prof. Fransem Willekensem.


DR JERZY ŁAZOR LAUREATEM NAGRODY IM. FRANCISZKA BUJAKA

Kapituła Nagrody im. Franciszka Bujaka przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej nagrodziła dr. Jerzego Łazara z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH za najlepszą publikację z zakresu historii gospodarczej i społecznej wydaną w latach 2016-2017. Nagrodzono książkę Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym.

24-25
FORUM GMIN NA 5!

Konferencja „Forum gmin na 5!” łączy prezentację najnowszych wyników badań naukowych w obszarze atrakcyjności inwestycyjnej gmin i regionów, opinie prezydentów, burmistrzów i reprezentantów poszczególnych środowisk lokalnych oraz daje możliwość integracji uczelni zajmujących się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej z przedsiębiorcami.. Jest też okazją do wręczania nagród i dyplomów reprezentantom gmin wyróżniających się pod względem obsługi inwestorów. Podczas konferencji odbywają się także praktyczne warsztaty dla przedstawicieli środowisk lokalnych, m. in. w zakresie oceny atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Organizatorem konferencji jest Zakład Otoczenia Biznesu Instytutu Przedsiębiorstwa (KNoP) oraz Studenckie Koło Naukowe Akceleracji pod kierunkiem dr Joanny Żukowskiej.

25

ECONOMICUS DLA PROF. JERZEGO SURMY

Cyfryzacja życia w erze big data. Człowiek. Biznes. Państwo (PWN, 2017) prof. Jerzego Surmy z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH to najlepszy polski podręcznik ekonomiczno-biznesowy według „Dziennika Gazety Prawnej” w konkursie Economicus 2018. Zwycięska publikacja zyskała uznanie w oczach jury za „przekonujące przekrojowe podejście do jednego z najgłośniejszych i najbardziej gorących tematów współczesnego świata”. W tegorocznym konkursie nominowane były jeszcze dwie publikacje autorów z SGH: książka dr hab. Andżeliki Kuźnar pt. Międzynarodowy handel produktami wiedzy oraz dr Anny Chmielewskiej i prof. Andrzeja Sławińskiego Zrozumieć rynki finansowe.

28

PIERWSZE DYKTANDO SGH NAPISANE

Emocje opadły, pierwszy w SGH konkurs ortograficzny dla ekonomistów DYKTANDO 2018, zorganizowany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Fundację Języka Polskiego oraz Stowarzyszenie Akademickie „MagPress”, został napisany. Tegorocznymi laureatami zostali: I miejsce Krzysztof Mirowski (student), II miejsce Martyna Fira (studentka), III miejsce Grażyna Aniszewska-Banaś (pracownik-naukowy). Gratulujemy!

Tekst dyktanda przeczytał redaktor Kamil Nosel z Radia Zet, a gościnnego wykładu udzielił znakomity językoznawca prof. Jerzy Bralczyk. Czekając na ogłoszenie wyników, uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać dyskusji o meandrach polskiej ortografii prof. Jerzego Bralczyka i prof. Radosława Pawelca – autora tekstu pierwszego Dyktanda SGH.

29


SGH NAJLEPSZĄ UCZELNIĄ EKONOMICZNĄ W POLSCE

W tegorocznym rankingu „Perspektyw” Szkoła Główna Handlowa w Warszawie po raz kolejny z rzędu zajęła wszystkie trzy pierwsze miejsca w kategorii kierunków ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. SGH ponownie jest najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce (z wynikiem ogólnym 58,6). W ogólnym rankingu uczelni ponownie uplasowaliśmy się na 12. miejscu. Ranking uczelni akademickich przygotowuje Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.