INSIGHT: SGH 2018 – od A do Ż

Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.

Wspomnienie wybranych wydarzeń z życia uczelni w roku 2018.

A

SGH ponownie została uhonorowana prestiżowym certyfikatem International Quality Accreditation, przyznawanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zarządzania CEEMAN. Po raz pierwszy AKREDYTACJĘ IQA SGH otrzymała w 2011 r. Obecna obowiązuje do 2024 r.

B

Rozstrzygnięty został konkurs na koncepcję Centrum Przestrzeni Innowacyjnej SGH, który ma powstać przy ul. BATOREGO 8. Sąd konkursowy przyznał pierwszą nagrodę pracowni Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne.

C

Zostało oficjalnie uruchomione CYFROWE OTWARTE REPOZYTORIUM SGH (COR SGH). Repozytorium zawiera publikacje dorobku naukowego pracowników i współpracowników SGH w otwartym dostępie (ang. open access).

D

Senat SGH nadał tytuł DOKTORA HONORIS CAUSA profesorowi Fransowi Willekensowi. Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się 23 maja br. 27 czerwca Senat Politechniki Częstochowskiej nadał prof. dr hab. Marii Romanowskiej, prorektor SGH do spraw dydaktyki i studentów w latach 2005-2008, tytuł doktora honoris causa w uznaniu jej zasług dla rozwoju nauk o zarządzaniu.

E

Dzięki unikatowej w polskim środowisku akademickim inicjatywie SGH i CIMA powstał w naszej uczelni SGH ETHICS CLUB. W obecnych czasach, kiedy człowieka wyróżniać może tylko jego postawa, postawa etyczna ma ogromną, choć niewymierną wartość.

F

Zespół Pieśni i Tańca SGH miał przyjemność zabrać swoich widzów w barwny świat folkloru i zaprezentować utwory z wielu regionów Polski. Tegoroczny koncert FEEL THE FOLK przyjął szczególny charakter i na długo zapadnie w pamięć wykonawców, także dlatego że zespół otrzymał międzynarodową akredytację prestiżowej organizacji CIOFF.

G

„GAZETA SGH” ukazuje się już od 25 lat. W tym okresie wydano 346 numerów. Na początku czasopismo było dwutygodnikiem, następnie miesięcznikiem, a teraz jest kwartalnikiem. Pomysłodawcą i pierwszym redaktorem „Gazety SGH” był dr Jacek Wójcik.

H

Komisja Europejska przyznała naszej uczelni wyróżnienie HR EXCELLENCE IN RESEARCH – europejski znak jakości potwierdzający stosowanie najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu prowadzącej je kadry.

I

Vivat Academia, vivant Professores! To już 113. INAUGURACJA roku akademickiego w historii SGH w Warszawie.

J

Kolegium Ekonomiczno- -Społeczne (KES) obchodzi w tym roku JUBILEUSZ 50-LECIA swojego istnienia. Na historię KES składają się ćwierćwiecza dwóch jednostek organizacyjnych: Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH i Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS.

K

KLUB PARTNERÓW SGH obchodzi 20-lecie działalności. SGH jest jedną z najściślej współpracujących z biznesem uczelni w Polsce.

L

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości nakładem Oficyny Wydawniczej SGH ukazała się publikacja Pawła Tanewskiego pt. NASI LEGIONIŚCI. Studenci i absolwenci SGH w Legionach Polskich.

Ł

Podczas tegorocznego święta uczelni został odsłonięty pomnik Augusta Zielińskiego. Fundatorem ŁAWECZKI AUGUSTA ZIELIŃSKIEGO, która została umieszczona w Ogrodach Rektorskich SGH, jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

M

Senat przyjął MISJĘ SGH oraz wytyczne do opracowywanych wizji i strategii rozwoju uczelni. W dokumencie czytamy m.in.: „Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to innowacyjna uczelnia ekonomiczna rozwijająca twórczy potencjał intelektualny i kształcąca liderów w odpowiedzi na wyzwania przyszłości”.Hasło naszej uczelni brzmi: SGH kształtuje liderów.

N

Prof. Piotr Wachowiak oraz dr Marek Dietl zostali ponownie nominowani do kapituły NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA RP. Nagroda przyznawana jest najlepszym podmiotom gospodarczym w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszego państwa oraz promują Polskę na arenie międzynarodowej.

O

Podczas Inauguracji roku akademickiego Rektor prof. Marek Rocki oficjalnie otworzył OGRODY REKTORSKIE dla społeczności naszej uczelni.

P

PSZCZOŁA GŁÓWNA HANDLOWA to projekt zrealizowany dzięki inicjatywie Joanny i Mariusza Korpusów we współpracy z władzami uczelni. Latem na dachu Biblioteki Głównej SGH ustawiono pięć uli z domownikami. Pierwszymi szczęśliwcami, którzy mieli okazję zapoznać się z owocami pracy, byli uczestnicy wrześniowego posiedzenia Senatu SGH.

R

W tegorocznym RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH „PERSPEKTYWY” SGH po raz kolejny zajęła wszystkie trzy pierwsze miejsca w kategorii kierunków ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. Ponownie jest też najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. SGH znajduje się w zestawieniu 90. najlepszych uczelni ekonomicznych w Europie dziennika „The Financial Times”. Dużym uznaniem cieszą się studia typu MBA – programy CEMBA i MBA SGH zdobyły w rankingu „Perspektyw”odpowiednio 1. i 7. miejsce.

S

SGH to uczelnia przyjazna STARTUPOM. W ciągu roku odbywa się tu wiele wydarzeń i projektów związanych ze startupami (m.in. Let’s StartUp, CEO Academy, Targi pracy startupów Wystartuj). Dzięki współpracy SGH z Bankiem Millenium powstało centrum coworkingu dla startupów 317G Coworking. Zespół z SGH z projektem MIONSH zwyciężył w konkursie na najlepszy studencki startup w Polsce – Enactus Poland 2018.

T

„It’s so nice to be back” – powiedział TARO KONO, minister spraw zagranicznych Japonii, który w 1984 r. studiował w ówczesnej SGPiS w ramach studenckiej wymiany międzynarodowej. Będąc z oficjalną wizytą w Warszawie, nie zapomniał odwiedzić także dawnej uczelni.

U

Dr Paulina Roszkowska, adiunkt w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, znalazła się w gronie 40 najlepszych profesorów szkół biznesu z całego świata, którzy nie ukończyli 40. roku życia. Organizatorem konkursu „Best 40 UNDER 40 Business School Professors” jest międzynarodowa organizacja Poets&Quants.

W

Prezentacja raportu SGH „WYZWANIA EKONOMICZNE DLA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ”, jak podkreślał Zbigniew Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy, była jednym z trzech najważniejszych wydarzeń tegorocznego „polskiego Davos”.

Z

Od 22 do 25 sierpnia br. Warszawa była światową stolicą finansów. Wszystko za sprawą 45. ZJAZDU EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSOWEGO (45th European Finanse Association Annual Meeting) zorganizowanego przez SGH i londyński Imperial College. Do Warszawy z kilkudziesięciu krajów świata przybyło prawie 800 naukowców na co dzień zajmujących się finansami i ekonomią.

Ż

Konkurs ŻAGLE BIZNESU SGH to nowa inicjatywa promująca najlepsze praktyki przedsiębiorstw pochodzących z SGH. Jest kolejnym elementem budowy Przedsiębiorczej SGH. Laureatami edycji 2018 zostali: SmartWeb Media, Growbots, KERRIS Group.