Najlepsza praca z e-marketingu

Absolwent SGH zwycięzcą konkursu na najlepszą pracę magisterską z e-marketingu.

Konkurs DIMAQ UNI na najlepszą pracę dyplomową z marketingu internetowego organizowany jest cyklicznie przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i SGH. Zwycięzcą 6. edycji konkursu został Karol Kopańko, autor pracy magisterskiej Model przychodów Freemium. Czynniki sukcesów i porażek napisanej napisanej pod moim kierunkiem naukowym.

Laureat otrzymał nagrodę główną – bezpłatne uczestnictwo w studiach podyplomowych SGH marketing internetowy oraz płatne praktyki u jednego z partnerów konkursu. W kategorii prac licencjackich pierwsze miejsce ex aequo zdobyły: Aleksandra Garbarska autorka pracy Kierunki rozwoju w e-handlu w ujęciu globalnym w latach 2010–2017 z SGGW oraz Agata Siemaszko za pracę licencjacką Digitalny storytelling jako narzędzie marketingowe na Facebooku z UG, które otrzymały udział w 4-dniowym szkoleniu Akademia DIMAQ oraz płatne praktyki u partnerów konkursu.

Tegoroczna edycja konkursu była adresowana do studentów oraz absolwentów uczelni, którzy obronili swoje prace magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie z zakresu marketingu internetowego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 lipca 2018 r. Nadesłane prace były oceniane przez jury, w którego skład weszli posiadacze certyfikatu DIMAQ, certyfikowani trenerzy DIMAQ, przewodniczący Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska oraz przedstawiciel SGH. Spośród wszystkich nadesłanych prac do II etapu zostały zakwalifikowane cztery prace magisterskie i dziewięć licencjackich, spośród których jury ostatecznie wyłoniło czworo laureatów.

Warto przypomnieć, że laureatką zeszłorocznej edycji konkursu była również absolwentka SGH Karolina Pierzchała, która pod kierunkiem naukowym dr. Jacka Wójcika napisała pracę magisterską Znaczenie zaufania w przedsiębiorstwie z modelem biznesowym opartym na ekonomii współdzielenia. W kolejnych latach przewidziane są dalsze edycje konkursu.

dr hab. TYMOTEUSZ DOLIGALSKI, Zakład e-Biznesu SGH, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH

Nagrody w konkursie DIMAQ UNI organizowanym przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkołę Główną Handlową w Warszawie zostały wręczone 18 października 2018 r.