Dr hab Katarzyna Sobiech-Grabka w Komitecie Prognoz PAN

Autor:
dr hab. Katarzyna Sobiech-Grabka

​Uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 19.03.2019 r. dr hab Katarzyna Sobiech-Grabka została powołana w skład Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN na kadencję 2019–2022.

Dr hab. Katarzyna Sobiech-Grabka jest adiunktem w Katedrze Miasta Innowacyjnego. Aktualnie zajmuje się kwestią odpowiedzialności międzypokoleniowej za projekty PPP i możliwością zmodyfikowania rachunku efektywności projektów PPP o ten element. Interesuje się także rewitalizacja miast i kształtowanie strategii ich rozwoju, a szczególnie współpraca miast z partnerami prywatnymi w procesie strategicznego planowania przestrzennego.

Członkiem prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN jest prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka.

Więcej informacji