Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.
Opublikowany: 9.07.2020

Prof. Marcin Kawiński i dr Janina Petelczyc z Katedry Ubezpieczenia Społecznego zostali powołani na czteroletnie kadencje do dwóch grup opiniodawczo-doradczych Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Opublikowany: 6.07.2020

Prof. SGH dr hab. Jakub Brdulak otrzymał nominację do grupy WG Quality Assurance w ramach projektu MICROBOL.

Opublikowany: 15.06.2020

W ostatnim czasie nominacje profesorskie od prezydenta RP otrzymali: prof. Maria Aluchna, prof. Marek Rocki, prof. Jakub Growiec, prof. Jan Klimek oraz prof. Maciej Cesarski.

Opublikowany: 8.06.2020

Nasi studenci: Wiktor Andrzejewski, Hubert Jarecki, Cezary Janiszewski i Szymon Karaś pod opieką dra Kamila Gemry, zdobyli drugie miejsce w konkursie Ethics Challenge 2020 organizowanym przez CFA Society Poland.

Opublikowany: 5.06.2020

Po raz kolejny wśród laureatów konkursów NCN znaleźli się naukowcy z SGH.

Opublikowany: 30.05.2020

Zapraszamy od poniedziałku do piątku.

Opublikowany: 27.05.2020

​Dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH, kierownik Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, został powołany na członka prezydium Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020–2023.

Opublikowany: 25.05.2020

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, prorektor SGH ds. nauki i zarządzania oraz rektor-elekt, został zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Opublikowany: 20.05.2020

​Marszałek Sejmu powołała prof. Izabelę Zawiślińską, jako przedstawiciela nauk prawnych i ekonomicznych do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Opublikowany: 14.05.2020

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski stypendia w programie START.

Strony