• Historia

  Lektorki: Germanistka

 • Historia

  Jan Riemer

 • Historia

  Jan Dmochowski – patron konkursu

 • Historia

  Na tropie zaginionej fotografii

  WŁADYSŁAW WOJTOWICZ DYREKTOR BIBLIOTEKI W LATACH 1915-1917.

 • Historia

  WYSTAWY SGH: Prezydent z SGH

  Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej SGH przygotowała dwie okolicznościowe wystawy w SGH.

 • Historia

  WYSTAWY SGH: Zwierciadło czasu

  Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej sgh przygotowała dwie okolicznościowe wystawy w SGH.

 • Historia
  Książki

  Ekslibrisy Witkiewicza

  Dwa z ośmiu ekslibrisów artysty należą do Sgh.

 • Historia

  Chór SGPiS – 50 lat minęło

  Wspomnienia ze zjazdu członków Chóru Akademickiego SGPiS.

 • Historia

  Ubezpieczeniowiec

  Jan Łazowski w WSH-SGH pracował w latach 1922-1940. Wykładał ekonomikę ubezpieczeń i prawo ubezpieczeniowe.

 • Historia

  „Rafał”

  Był jednym z wielu studentów SGH, którzy urodzili się i wychowali w II Rzeczypospolitej.

Strony